Askøy fikk 7,84 millioner til flere lærere

Foto: Marit H Leirheim

Venstre var med på å forhandle fram et budsjettforlik i Stortinget som gav Askøy 7,84 millioner ekstra til å øke lærertettheten i 1. – 4. klasse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Vi i Venstre synes selvfølgelig det er svært gledelig at det nå blir mer voksentetthet i skolen og da særlig på 1. – 4. klasse slik at tidlig innsats kan bli aktuelt for flere elever.

Undervisningen vil tilpasses den enkelte elev i større grad, og elever som har særlig behov og trenger spesialundervisning vil også få bedre undervisning. Dette vil også spare mange barn og foreldre for frustrasjoner og skjevutvikling da utfordringene det enkelte barn står ovenfor kan oppdages og håndteres på et tidlig tidspunkt.

På sikt vil dette også kunne spare kommunen for større utgifter på et senere tidspunkt i utdanningsløpet og voksenlivet til elevene.

Les: 1,3 milliarder til skole

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**