Uttalelse: Venstre vil ha sykehus i Lillehammer og Gjøvik

Foto: Illustrasjon

Oppland Venstre står fast på ønsket om allsidige akuttsykehus i både Lillehammer og Gjøvik i framtida. Ingen sykehus skal legges ned.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Dagens 48 kommuner er ikke tilpasset en storstilt sentralisering og spesialisering i ett, stort sykehus. Vi mener at sykehusene på Lillehammer og Gjøvik mest av alt trenger forutsigbarhet om funksjoner, økonomi og investeringer

Pasienten i sentrum
Oppland Venstre mener pasienten alltid skal være i sentrum. Vi vet at det vil bli 73 prosent flere mennesker over 70 år innen 2040. Den lokale helse- og omsorgstjenesten, lokalmedisinske sentre og lokalsykehusene må ha kompetanse på de vanligste diagnosene.
Nærhet er en vesentlig kvalitet for pasienter, pårørende og personale. Oppland Venstre legger likevel til grunn at innbyggerne våre er villige til å reise når de har behov for behandling som krever spesialkompetanse.

Innlandsfylkene har landets dårligste dekning når det gjelder luftambulanse. Oppland Venstre vil legge trykk på Stortinget for at vedtaket om etablering av luftambulansebase ved Mjøsbrua blir fulgt opp.

Lokalmedisinske sentre og legevakt
Oppland Venstre mener lokalmedisinske sentre avlaster sykehusene, og gir pasientene nære helsetjenester. Venstre på Stortinget har fått flertall for et nasjonalt pilotprosjekt innen akuttmedisin ved Valdres lokalmedisinske senter med bevilgninger på 3 millioner kroner så langt. Oppland Venstre mener også at det er naturlig å etablere et lokalmedisinsk senter på Hadeland.

Legevaktsordningen i fylket må styrkes. Det er behov for å utvide tilbudet med psykolog og ambulerende virksomhet som legevaktsbil.

Tillitsreform i sykehussektoren
Venstre vil ha en ny organisering av spesialisthelsetjenesten. Vi vil samle de regionale
helseforetakene i ett nasjonalt foretak, ved å styrke autonomien i sykehusene og legge til rette for at flere sykehus organiseres som selvstendige enheter, med stedlig ledelse og færre ledelsesnivåer.

Oppland Venstre vil:
• Sikre fortsatt akuttsykehus i Lillehammer og Gjøvik
• Følge opp vedtaket om luftambulansebase i Innlandet
• Opprette et lokalmedisinsk senter på Hadeland
• Gi det enkelte sykehus større autonomi
• Redusere antallet ledernivåer i sykehusene og slanke administrasjonene
• Redusere konsulentbruken i helsesektoren
• Sikre arbeidsplasser i Oppland

Vedtatt på Oppland Venstres fylkesårsmøte 18.-19. februar 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**