2/17 Ny parkeringsforskrift – parkering og lading for elbil

Ladestasjon
Ladestasjon i Moss, Sindre W. Mork

Porsgrunn og Skien Venstre er enige om å arbeide for en felles parkeringsordning.

I Hovedutvalg for klima, miljø, næring og friluftsliv 15.02.2017 fikk Geir Arild Tønnessen (V) flertall for at det settes i gang et prosjekt for å se på muligheter for felles parkeringsordning for tvillingbyene Skien og Porsgrunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Møtebehandling i Hovedutvalg for klima, miljø, næring og friluftsliv 15.02.2017:

Geir Arild Tønnessen (V) fremmet følgende forslag:

Endring av pkt. 3 i vedtaket fra HOTS: Maksimal parkeringstid på ladeplass er tre timer
Nytt pkt. 4: Det settes i gang et prosjekt for å se på muligheter for felles parkeringsordning for tvillingbyene Skien og Porsgrunn.

Karina Meyer Pedersen (Byp) fremmet slike forslag:

  1. Det innføres parkeringsgebyr for el- og hybridkjøretøy på lik linje med andre kjøretøy (I henhold til parkeringsforskriften)
  2. Innføre betaling for lading av ladbar motorvogn. Det forutsettes at ladeparkering benyttes til parkering.

Votering

Pkt 1 i Meyer Pedersens forslag fikk 3 stemmer og falt. Mindretallet Byp, Frp og Berg-Hanssen fra H
Pkt 2 i Meyer Pedersens forslag er ivaretatt i innstillingen fra HOTS og ble derfor ikke votert over.

Endringsforslaget fra Tønnessen ble vedtatt mot 1 stemme (Frp) Tilleggsforslaget fra Tønnessen ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for klima, miljø, næring og friluftslivs vedtak

  1. Fortsatt gratis parkering for elektrisk- og hydrogendrevet kjøretøy.
  2. Innføre betaling for lading av ladbar motorvogn. Det forutsettes at ladeparkering nyttes til lading.
  3. Maks parkeringstid på ladeplass er tre timer
  4. Det settes i gang et prosjekt for å se på muligheter for felles parkeringsordning for tvillingbyene Skien og Porsgrunn.
Geir Arild Tønnessen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**