Til innhold

Geir Arild Tønnessen

Geir Arild Tønnessen

Bystyremedlem/gruppeleder

Den enkelte innbyggers frihet til å ta egne valg, til å leve sitt eget gode liv står alltid fremst i Venstre.

Samtidig er det stor frihet under felles ansvar. Vi lever i et flott land, i en flott by. Og skal vi i fremtiden beholde samme standard som nå, må vi også i større grad bygge opp grunnlag for mer verdiskaping og verdiøkninger.

Vi må øke antall arbeidsplasser. For alle i alle livssituasjsoner. Vi må holde fullt fokus på totaløkonomien i kommunen. Da legger vi hvert år grunnlag for å besvare fremtidige krav om investeringer og vedlikehold. Dette har vi i perioden vi har sittet i flertallsposisjonen langt på vei klart og besvart det vi lovet velgerne!

Vi ser utfordringer – og også store muligheter – i skole, helse og på den tekniske siden i byen vår. Hver dag legger vi grunnlag for nye muligheter, og jeg er spesielt glad for at miljøfokuset som Skien Venstre har jobbet med i mange, mange år, nå ligger langt fremme i panna på alle politikere. Det betyr en lettere vei for felles miljømål på alle nivåer.

Vi har mye jobb å gjøre fremover. Vi skal jobbe for hver enkelt innbyggers gode liv, der tjenestene skal være på plass når behovene måtte oppstå. Det betyr store lovnader – jeg vet det – men det skal vi også klare!

Barna og de eldre først – og vi skal trives alle sammen i Skien. Det er godt å bo og være i byen vår. Og bedre skal det bli!