Buskerud Venstre vil ha en ny, blågrønn regjering uten Frp

Venstres plass i norsk politikk er kjennetegnet ved vårt forsvar av det liberale demokratiet. Det liberale demokratiet er frie valg, rettsstat, maktfordeling og menneskerettighetene. Det er å verne om mindretallets rettigheter. Det å kjempe for det liberale demokratiet er å være på lag med framtida. Vi skal sørge for at vi har et varmt og liberalt samfunn som tar vare på både miljø og mennesker. Vi vil gi de samme mulighetene for de som kommer etter oss. Skal vi lykkes med dette må vi samarbeide med andre partier som har et noenlunde likt samfunns-, verdi- og menneskesyn.

Buskerud Venstre mener derfor at Venstre i 2017 bør gå til valg på en ny, blågrønn regjering uten Frp. Etter valget skal Venstre søke regjeringsmakt for å være en aktiv pådriver for liberal politikk. En blågrønn regjering bestående av Venstre, Høyre og KrF er godt egnet til å fortsette og igangsette nye nødvendige reformer for en bærekraftig utvikling av både velferdsstaten og miljøet. En blågrønn regjering vil være sentralt plassert i det politiske landskapet på en måte som gjør at den kan søke flertall både til høyre og til venstre. Buskerud Venstre ønsker ikke å støtte en regjering vi selv ikke er en del av.

Venstre skal i år gå til valg på et program som er «På lag med framtida». Vi må møte klimautfordringene, gi barn og unge gode oppvekstvilkår, forsterke kunnskapssamfunnet, fornye og sikre velferdsstaten og gjøre Norge rustet til tiden etter oljen. Vi omfavner teknologisk framskritt, den frie forskningen og innovative løsninger. Venstre vil oppgradere Norge på områder som helseteknologi, bioøkonomi og sømløse digitale løsninger. Det gir oss både flere jobber og bærekraftig vekst. Vi heier på og legger til rette for bedrifter som klekker ut morgendagens arbeidsplasser. Vi vil slippe løs Norges kreative og nyskapende potensiale.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**