Oppland Venstre kritisk til avvikling av mammografibussen

Ingjerd Thon Hagaseth
Ingjerd Thon Hagaseth, Foto: Cathrine Dokken

Mammografibussen som gir kvinner i enkelte kommuner i Vest-Oppland tilbud om undersøkelse på hjemstedet, skal parkeres – i strid med faglige råd. Det mener Oppland Venstre er en dårlig idé.

Ingjerd Thon Hagaseth stilte fredag 24. februar følgende spørsmål til helse- og omsorgsministeren:

– Hva tenker statsråden om at avtalen om mammografibussen i Vest-Oppland sies opp på grunn av pengemangel, og hvordan vil han sørge for at kvinner i de berørte kommunene får et tilbud om mammografiundersøkelse som er nært nok til at de benytter seg av det?

Bakgrunnen er at Sykehuset Innlandet sier opp avtalen med mammografibussen på grunn av dårlig økonomi. Mammografibussen er et tilbud i noen av kommunene i Vest-Oppland som ligger lengst unna. Kommunene som har et tilbud i dag, er Gran, Lunner, Jevnaker, Sør-Aurdal, Vang, Østre- og Vestre Slidre. Bussen har mammografiapparat og radiografer om bord, og kjører fra kommune til kommune. Slik har man utført undersøkelsene lokalt, mens bildene har blitt sendt til Brystdiagnostisk Senter (BDS) på Sykehuset i Lillehammer. Dermed har kvinnene sluppet å bruke en hel reisedag for å komme seg til en 10-minutters screening.

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant norske kvinner, og tidlig diagnostisering gjør at flere kvinner overlever sykdommen. I Oppland har man sett at oppmøtet til undersøkelsene har økt markant i de berørte områdene, etter at Mammografibussen har kommet til kommunen. Både Kreftregisteret og radiografene mener at det er tungtveiende, faglige grunner for at tilbudet skal bestå. De har regnet ut at et 20 prosentpoeng lavere oppmøte i de 6 kommunene, kombinert med brystkreftfunn hos 0,5 prosent rent statistisk vil bety at to kvinner hvert år vil få oppdaget brystkreft på et mye senere tidspunkt enn om de hadde møtt opp. Behandlingen blir dermed dyrere og mer omfattende.

Sykehuset Innlandet har utgifter på ca. 300 kroner per kvinne ved å utruste bussen med radiografer. Dette er en liten pris å betale for et viktig forebyggende tilbud til kvinner i distriktene.

Les mer om saken her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**