Eiendomsskatten rammer nå byens bedrifter

Foto: Sveinung Bråthen

Byrådet i Oslo innfører nå eiendomsskatt også på næringseiendom. Næringslivet får skattekrav på til sammen 741 millioner kroner. Det rammer flere enn bare de store kjedene og kjøpesentrene i byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

De rødgrønne partiene gikk til valg på å øke skattene i Oslo i 2015, på samme måte som de nå går til valg på økte skatter nasjonalt. Det er morsomt å være politiker når budsjettene vokser, men man må være klar over at det går på bekostning av noe annet. Det er ikke noe bunnfradrag for eiendomsskatt på næringseiendommer, slik det er for boliger. Konsekvensen av dette er at næringsskatten kommer til å ramme alle byens små- og mellomstore bedrifter hardt.

Oslo trenger å ha et yrende næringsliv med plass til både små og store aktører. Mange av disse er arbeidsplasser for byens innbyggere, det er tjenestesteder og butikker som brukes hver dag og som bidrar til at Oslo er en spennende og livlig by å bo i. De største av disse vil ikke ha noe problem med å betale eiendomsskatten på næringseiendom, men de som har mindre marginer vil kunne oppleve at lønnsomheten i bedriften deres går ned.

Venstre er imot eiendomsskatt både på bolig og næringseiendommer i Oslo. Byens utfordringer løses ikke ved å øke skattene og bruke mer penger, men gjennom å organisere de kommunale tjenestene på best mulig måte for byens innbyggere. Oslo har fortsatt et stort potensiale for å bruke skattepengene på en smartere og mer effektiv måte enn i dag, og det er det som er fremtidens løsning for byen.

 

Guri Melby

Gruppeleder, Oslo Venstre

 

Dette innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv mandag 27. februar 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**