Agder Venstre: NORGE MÅ GÅ FORAN I KAMPEN FOR KVINNE- OG BARNEHELSE

Fylkesleiar Torunn Sandvand, Jan Kløvstad
Fylkesleiar Torunn Sandvand

Norge må øke innsatsen i det globale arbeidet for kvinners helse. Millioner av kvinners liv og helse settes ytterligere i fare ved at USAs president har besluttet å gjeninnføre den såkalte «Global Gag Rule» (GGL). Det innebærer at USA skal kutte i økonomisk støtte til organisasjoner som er i befatning med kvinners reproduktive helse (fertilitet, prevensjon, svangerskap, fødsel), og som for noen kan innebære abort. Agder Venstre mener at Norge har stor troverdighet i arbeidet med kvinners rettigheter, og må øke innsatsen for dette arbeidet nå.

Om det er et mål på den ene siden å redusere fattigdom, og samtidig redusere antallet aborter, så er det helt avgjørende viktig å bedre tilgangen på helsetjenester (og prevensjon) til kvinner, spesielt blant fattige.

Da GGR ble håndhevet under Bush, førte det til dårligere tilgang til livsviktige helsetjenester for kvinner og barn i fattige land. Det er godt dokumentert bla av WHO og Stanford University som har laget en rapport om sammenhengen mellom GGR under Bush og økning av antall aborter i land sør for Sahara. «Global Gag Rule» kan dermed ha helt motsatt virkning enn det den er ment å ha.

Organisasjoner som mister støtte er ofte også de eneste som tilbyr grunnleggende helsetjenester til kvinner og barn i fattige områder. GGR kan derfor ramme helsetjenester veldig bredt og hindre blant annet vaksinering av barn og bekjempelse av HIV/AIDS. Det er fortsatt uklart hva som blir implikasjonene av GGR under Trump, men helseorganisasjoner i USA har allerede blitt varslet om at GGR denne gangen vil bli utvidet til å gjelde enda flere typer helsetjenester. Dette gjør det enda viktigere at andre land nå går inn og finansierer dette arbeidet.

Agder Venstre

-er sterkt kritisk til president Trumps beslutning om å gjeninnføre “Global gag rule”.

-oppfordrer Stortinget til å øke innsatsen for seksuell og reproduktiv helse

-oppfordrer Venstres stortingsgruppe til å prioritere ekstra finansiering til seksuell og reproduktiv helse i revidert nasjonalbudsjett.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**