Endelig får vi bysykler i Sandefjord!

Bysykler i Sandefjord, Hilde Lorentzen

Sandefjord Venstre han lenge jobbet for bysykkelordning!

Denne saken har Sandefjord Venstre jobbet for lenge. I siste formannskapsmøte ble det gjort vedtak om innføring av en bysykkelordning. Dette koster ikke Sandefjord kommune noe å drifte – men Frp må allikevel være imot!

Vi andre gleder oss til våren! Sykkel er bra for miljøet – for liv i sentrum – og for folkehelsa. Rene kinderegget!

Bysykler i Sandefjord

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**