Bedre sykkelkapasitet på togene

Foto: Jernbaneverket

Sykkel blir et stadig mer populært fremkomstmiddel som stadig flere bruker til mosjon, rekreasjon og som transportmiddel til og fra jobb. Utover den bruken av sykkel i egne nærområder bruker de fleste bil til å transportere med seg sykkelen, og ikke buss, bane eller tog. Oslo Venstre vil senke terskelen for å reise miljøvennlig med sykkel.

Mye er gjort for å reise miljøvennlig på buss, trikk og bane i Oslo, men på tog er det fortsatt krevende å reise med sykkel. Dette skyldes i hovedsak manglende oppbevaringskapasitet på togene.

Om noen måneder vil de nye togsettene på Gjøvikbanen tas i bruk. Dette er en gylden mulighet til å legge til rette for bedre sykkelkapasitet på tog. De nye togsettene som er kjøpt inn til Gjøvikbanen er av eksakt samme type som på andre strekninger, og mye tyder derfor på at både Samferdselsdepartementet og NSB satser på en standardisering av togtypene.

Selv om togene er av samme type, finnes det mange muligheter for hvordan man velger å innrede vognene. Til nå har NSB standardisert på kun to – lokaltog og intercity. Slik togene er innredet nå er det er plass til ca. 15 sykler i hvert togsett, såfremt det ikke er mye annen bagasje eller barnevogner. Det er imidlertid ofte fullt og det er et stort behov for bedre sykkelkapasitet. På Gjøvikbanen er det ikke aktuelt med doble togsett på grunn av korte plattformer.

Når de nye togsettene tas i bruk på Gjøvikbanen, mener Venstre det er viktig at NSB sørger for at denne strekningen får bedre sykkelkapasitet enn i dag.

Oslo Venstre mener:

  • Alle nye anbud av trikk, buss, bane eller tog må innarbeide tiltak for å senke terskelen for å reise med sykkel
  • Eksisterende tog bør gjennomgås for å bedre tilrettelegge for reisende med sykkel

 

Uttalelse vedtatt på hovedstyremøtet i Oslo Venstre 09.03.2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**