Eiendomsskatten rammer kulturlivet

Foto: Sveinung Bråthen

Det rødgrønne byrådet har innført eiendomsskatt på bolig og næringseiendom i Oslo. Skattekravet går direkte ut over kulturtilbudet i byen, som må kutte i kulturproduksjon for å bruke penger på å betale eiendomsskatt. Venstre er imot eiendomsskatt generelt, og foreslår at kulturinstitusjoner skal slippe å betale eiendomsskatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Eiendomsskatt på næringseiendommer blir innført i Oslo i 2017, og de første skattekravene har blitt sendt ut. For næringseiendommer gjelder det ikke noe bunnfradrag og en skattesats på 2 promille. For flere av Oslos kulturbygg medfører dette en skatteregning fra byrådet på 400 000-600 000 kroner. Flere av kulturaktørene sier at det kommer til å gå på bekostning av kulturproduksjon, utstillinger og tilbud til blant annet ungdom.

Guri Melby, gruppeleder for Venstre, er imot eiendomsskatt generelt og spesielt på kulturbygg.

Kommunale og statlige eiendommer er automatisk unntatt iht. eiendomsskatteloven, så flere av de offentlig eide kulturinstitusjonene slipper å betale. Men stilftelser og private kulturtilbud må betale, deriblant Teknisk Museum, Folkemuseet, Fram-museet, Kunstnernes Hus og Sentralen. Disse kan søke om unntak, men får ikke vite om de må betale før bystyret har behandlet fritakssøknaden deres. Det er uklart når bystyret tidligst kan gjøre dette.

Venstre foreslo i forbindelse med budsjettbehandlingen i 2016 at kulturbygg og kulturinstitusjoner skulle fritas automatisk, men fikk ikke støtte for sitt forslag. – Dette er ofte virksomheter som sliter med økonomien allerede før de får krav om eiendomsskatt, sier Venstres gruppeleder Guri Melby.

Mer i skatt enn i tilskudd

Kunstneres Hus er en av kulturaktørene som må betale eiendomsskatt. Med et krav på 200 000 kroner, må de betale 50 000 kroner mer enn de får i årlig støtte fra Oslo kommune for å drive med kulturproduksjon. – Det er mildt sagt pussig at et kulturtilbud som Kunstnernes Hus skal betale mer i eiendomsskatt enn det får i kommunal støtte, sier Guri Melby.

Les mer om saken i Aftenposten, NRK Østlandssendingen og Nordre Aker Budstikke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**