Mer språk i skolen

(Foto: Dreamstime.com)

Venstre går inn for flere språk i barneskolen og tegnspråk som valgfag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Oslo Venstre er svært fornøyd med at landsmøtet gikk inn for å innføre et obligatorisk andre fremmedspråk i barneskolen. Venstre gikk også inn for muligheten til å velge norsk tegnspråk som andrespråk, fremmedspråk og valgfag i skolen.

Å lære språk åpner dører i hele verden. Det gir grunnlag for mer mangfold og toleranse mellom elevene, og det er en nøkkel til å bli kjent med ulike kulturer.

Sier Gøril B. Havro, styremedlem i Oslo Venstre.

På Kjelsås skole i Oslo undervises det i fremmedspråk i både 6. Og 7. Klasse, og elevene viser stor glede av fagene, og har også utviklet seg bedre i både norsk og engelsk.

Barn liker å lære nye ting. Jo yngre elevene er, jo lettere har de for å lære språk. Vi gjør derfor barna våre en bjørnetjeneste ved å utsette det andre fremmedspråket til de blir eldre. I våre nærmeste naboland starter de mye tidligere med språkopplæring enn i Norge. Opplæring i to fremmedspråk bør derfor begynne allerede i barneskolen.

Landsmøtet gikk også inn for at norsk tegnspråk kan velges som andrespråk, fremmedspråk og valgfag i skolen.

Dette tilbudet har vært savnet for familiemedlemmer til døve og hørselshemmede. Forslaget vil også gjøre tegnspråk tilgjengelig for flere elever og virke inkluderende for døve på en hørende skole.

Dette sier en fornøyd forslagsstiller, Julia Anh Thu Ølmheim.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**