#VenstreLM: Omstilling på Vestlandet

foto: Joachim Steinbru

– Venstre har vært og skal fortsatt være en pådriver for omstilling og redusert arbeidsledighet på Vestlandet, sa Marius W. Rønnevik, Rogaland Venstre sin andrekandidat ved stortingsvalget, i den generelle politiske debatten på landsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Les hele innlegget her:

Kjære landsmøte. På Vestlandet har vi opplevd høyest arbeidsledighet i landet helt siden oljeprisen falt høsten 2014. Fallet i oljepris og følgene for arbeidslivet har krevd handling fra regjeringen. Venstre har vært pådriver for å levere tiltak for omstilling.

Muligheten for videreutdanning har vært viktig for mennesker som mistet jobben. Vi har presset på for fleksibilitet slik at den enkelte har kunnet beholdt dagpenger samtidig som de omstilte seg til nye jobber. Vi har vært med regjeringen og levert spesifikke konjunkturtiltak for Vestlandet, sørget for utflytting av statlige arbeidsplasser, og vi har fått gjennomslag for Fornybar AS til Stavangerregionen.

Les også: «Fornybar AS» skal ligge i stavangerregionen

I tiden som kommer kreves det enda større satsing på grundere og småbedrifter. Vi vil gjøre gründertilværelsen tryggere gjennom styrkede rettigheter.

Venstres petroleumspolitikk bygger på tre viktige prinsipper: Vern av sårbare områder, minst mulig utslipp, og lønnsomhet. Parisavtalen stiller oss overfor et enda større skifte fra fossil til nullutslipp noe som vil redusere etterspørsel etter fossilt brennstoff. Vi vil se starten på avtagende aktivitet og lønnsomhet. Men oljen vil være en viktig verdiskaper også i fremtiden.

Les også: Uttalelse: Sats enda mer på omstillingsfylket Rogaland

Den maritime næringen vil være viktig for det grønne skiftet. Vi vil at mer godstransport overføres fra vei til sjø. Gods på sjø og bane bør dobles innen 2030. Samtidig er norske verft verdensledende på teknologi og miljø. Når nedturen for verftsindustrien kom, foreslo vi nullutslippskrav for å skape etterspørsel etter bygging, noe som skapte økt aktivitet og arbeid.

Vi har økt antall studieplasser og stipendiater. Nå har Høgskolen på Vestlandet fått på plass et doktorgradsprogram i nautikk. Nå kan man ta maritim utdanning på alle utdanningsnivå: videregående, fagskole, bachelor, master og doktorgrad i Haugesund.

Den maritime næringen er helt avhengig av internasjonal handel. Dessverre snakker noen partier om å si opp internasjonale avtaler, stenge grenser og søke isolasjon. Det vil være katastrofe for skipsfarten. Norge er en liten økonomi og lever av handel med andre land. Vi må styrke samarbeidet med EU og andre land. Vi må sørge for sterke og gode handelsavtaler med EU og andre store økonomier.

Jeg tror på et næringsliv på Vestlandet som er på lag med fremtiden; gjennom økt satsing på miljøvennlig teknologi, utdanning og forskning, økt handel over grensene, mer last fra vei til sjø, vern av sårbare områder for petroleum, økt satsing på grundere, flere stipendiater og studieplasser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**