Fremsnakket gründerskap på Landsmøtet

Leif Martin Salvesen på helgens landsmøte

I helgen var en delegasjon fra Agder Venstre til stede på Landsmøtet i Ålesund. Grimstad Venstre hadde i år med seg Leif Martin Salvesen, og han benyttet anledningen til å fremsnakke gründerskap og særlig kvinnelig gründerskap.

Venstre har tradisjon for å ha et program som ivaretar selvstendig næringsdrivende og nyskapere på en måte som ingen andre partier kan matche. I helgen ble også programmet for 2017-2021 vedtatt og politikken knyttet til å skape nye bedrifter og arbeidsplasser er behørig omtalt. Vår førstekandidat i Agder, Petter Toldnæs, introduserte program-kapittelet “Et mangfoldig, nyskapende og grønnere næringsliv” for Landsmøtet.

Petter Toldnæs presenterte hovedmomentene fra kapittelet om næringsliv

I tillegg til å ha et svært godt kapittel om gründerskap og rettigheter for selvstendige ble det i helgen også vedtatt en politisk uttalelse som ytterligere tydeliggjør dette. I denne uttalelsen ligger det også et særlig fokus på å legge til rette for kvinnelig gründerskap. Dette gleder Leif Martin Salvesen. “Ja, nå har vi vedtatt en veldig god politikk på dette området. Og det er veldig flott at Landsmøtet følger opp Venstres allerede igangsatte tiltak på området med å vedta programfesting av bedre rettigheter for selvstendig næringsdrivende.”

Leif Martin benyttet taletiden han fikk på Landsmøtet til å fremsnakke kvinnelig gründerskap. “Om vi skal lykkes med å øke andelen gründere så må vi legge til rette for at flere kvinner ønsker å satse. Ca. en tredjedel av norske nyskapere er kvinner. Og det er undersøkelser som viser at kvinnelige nyskapere tar mindre risiko og at de gjerne er innovatører innenfor bransjer som tradisjonelt ikke er kapitalintensive, noe som påvirker sannsynligheten for å lykkes over tid.” Dette er særlig nevnt i det som ble vedtatt som eneste politiske uttalelse fra Landsmøtet opplyser han.

Om vi skal lykkes med å øke andelen gründere så må vi legge til rette for at flere kvinner ønsker å satse

For et par uker siden la også våre stortingsrepresentanter frem et representantforslag til Stortinget på bedre rettigheter for selvstendig næringsdrivende. Venstre er altså allerede i gang med dette viktige arbeidet. Venstre gjør en merkbar forskjell. Vi er på lag med framtida.

Og i neste periode skal vi sørge for å også få Petter Toldnæs fra Lillesand på Stortinget! Kanskje også med vår andrekandidat Ingvild W. Thorsvik. Med programmet “På lag med framtida” er vi klare for valgkamp!

 

Venstres program 2017-2021
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**