Asker Venstre er utålmodig i REMA Borgen saken

Njål Vikdal og Marit H. Meyer
“Borgen fortjener et nærsenter som er tilpasset lokalmiljøet og som bidrar positivt.”
sier Njål Vikdal, leder i Asker Venstre, som har engasjert seg aktivt i denne saken på vegne av lokalmiljøet på Borgen.

Borgen Vels klage på at utbygger av REMA-butikken ikke har respektert reguleringsplanen krav til lokal tilpasning til lokalmiljøet ble behandlet i sist Bygningsrådsmøte.

Asker Venstres medlem i bygningsrådet, Marit H.Meyer, ønsket å understreke det ansvar som ligger i et arbeid med å skape et levende og innbydende samlingssted for et helt nærmiljø. Hun fremmet derfor følgende formulering:

“Bygningsrådet viser til at det i det videre arbeidet med utviklingen av Borgen Nærsenter vil arbeides for å realisere intensjonen om at Borgentorget skal fylle Asker kommunes intensjoner for utvikling av nærsenter der det legges vekt på gode funksjonelle kvaliteter og en tilpasning til lokalmiljøet.”

Dette punktet følger nå saken i den videre behandlingen.

Asker Kommune har på administrativt og juridisk grunnlag avvist denne klagen. Slik saken ligger juridisk, ble dette støttet av et enstemmig bygningsråd. Avslaget på klagen blir nå videresendt til Fylkesmannen for endelig uavhengig vurdering.

Selv om klagesaken ikke nådde fram, vil Asker Venstre arbeide videre for å skape et best mulig nærmiljøsenter på Borgen.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**