Ja til et mangfoldig barnehagetilbud

Mindre frafall: – Svært gledelig og viktig for skolen, men vi er fortsatt ikke i mål, sier stortingsrepresentant Guri Melby., Foto: Sveinung Bråthen

Kari Elisabeth Kaski (SV) går hardt ut mot private barnehager den 23. april. I sitt innlegg velger hun å se bort fra en helt elementær sannhet – nemlig at offentlig sektor ikke er perfekt. Kaski ser ut til å tro at dersom man fjerner muligheten for å ta ut overskudd i private barnehager, så vil dette overskuddet automatisk manifestere seg i bedre barnehagetjenester. Det er rett og slett ikke sant.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Ta ett eksempel: Offentlige barnehager har i gjennomsnitt høyere sykefravær enn private. Om et profittforbud fører til at kommersielle barnehager legger ned og overfører driften til kommunene, kan det like gjerne bety at resultatet er at innbyggerne får de samme tjenestene, bare med høyere sykefravær. Det kommer verken barna, de ansatte eller samfunnet til gode.

Foreldre i Norge er jevnt over noe mer fornøyd med private enn med offentlige barnehager. Mønsteret er det samme i Sverige og Danmark. Faktisk så er 14 av de 15 mest populære barnehagene i Oslo kommersielle barnehager, mange av dem er til og med eid av større konsern. Det er vanskelig å forstå at Kaski kan beskylde andre for å være ideologisk blendet når hun selv vil nekte foreldre å velge den barnehagen de ønsker. Hva annet enn ideologi kan det være som gjør at hun vil overstyre familienes egne vurderinger av hva som er best for deres barn?

Å slippe til private aktører, også kommersielle, har vært nøkkelen for å lykkes med en dramatisk og helt nødvendig økning i barnehagedekningen. Og jeg er helt overbevist om at det mangfoldet vi har hatt i barnehagesektoren i Norge har bidratt til å heve kvaliteten både i de private og i de offentlige barnehagene. I stedet for å skjelle ut aktørene som har sikret en av vår tids store velferdsreformer, burde Kaski og hennes meningsfeller konsentrere seg om å skape en enda bedre offentlig barnehage. Dersom det viser seg at de kommersielle ikke leverer god nok kvalitet i konkurranse med ideelle og offentlige barnehager, så er det selvsagt helt greit om de forsvinner. Vi tror de har livets rett.

Guri Melby, sentralstyremedlem i Venstre

 

En forkortet versjon av dette innlegget sto på trykk i Aftenposten 26.april 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**