Innvandring og fattigdom i Asker

Marit Brochmann, Asker Venstre
Marit Brochmann, Asker Venstre, Foto: Asker Venstre

Innvandring er en grunn til at andelen familier med lav inntekt øker i Norge og Asker. Betyr det at vi da bør bekjempe fattigdom i Asker ved å si nei til bosetting av flyktninger og hindre familier med lave inntekter å flytte hit? Det synes å være en slik løsning Frps gruppeleder har på økende forskjeller i sitt innlegg i Budstikka 21. april.

Dette blir helt feil, av mange årsaker. Som en ressurssterk kommune bør Asker ta imot sin andel av de flyktninger som skal bosettes i Norge. Frp nevner verken Norges internasjonale forpliktelser til å bosette flyktninger eller EØS-avtalens vilkår for arbeidsinnvandring. Vi må anerkjenne at Asker og Norge er en del av et større internasjonalt samfunn. Vi har mye å tjene på internasjonale avtaler og solidaritet. Vi må håndtere en viss innvandring selv om dette gir utfordringer.

Det vi trenger er en kraftfull og bred integreringspolitikk, også for arbeidsinnvandrere. En solid integreringspolitikk skal bidra til at innvandrere kommer i jobb, og derigjennom at påfølgende generasjoner unngår fattigdom. Det dreier seg om alt fra boligpolitikk til frivillighetens innsats. Vi i Venstre fremmet derfor flere forslag til den nye strategien for integrering i Asker da 2017-budsjettet ble vedtatt.

Men å bekjempe fattigdom i Asker handler ikke bare om innvandrere. Det Frp ikke nevner er at andelen barn i etnisk norske familier med vedvarende lavinntekt har økt de siste årene. Det handler blant annet om aleneforeldre.

Fattigdom bekjempes ikke ved å stenge verden ute, men ved å jobbe aktivt for at innvandrere og andre med lave inntekter får like muligheter og inkluderes.

Gatebilde i Asker sentrum

Både fattigdom blant innvandrere og andre må vi først og fremst møte med gode universelle tjenester i kommunen. En god barnehage og skole for alle. Venstre har derfor sørget for gratis kjernetid i barnehagen for familier med lave inntekter. Dernest kan mer spesifikke tiltak være viktige supplement. Det kan være rimeligere fritidsaktiviteter, fri inngang på kulturarrangement og at kommunale sommerjobber reserveres til ungdom fra familier med lave inntekter. Frp prøver å latterliggjøre «gratis kino» som et tiltak, men i hverdagen kan dette bety noe for barn i familier med lave inntekter.

Asker skal i løpet av året vedta en ny temaplan for bekjempelse av fattigdom. I planen legger vi vekt på bekjempelse av fattigdom blant barn og unge, uavhengig av om man er født i Norge av etnisk norske foreldre eller ikke. Alle barn skal ha likeverdige muligheter til utvikling og aktivitet. Barn som lever i familier med lave inntekter over tid er sårbare og står i fare for å havne utenfor. Det er ingen tjent med.

For å bekjempe barnefattigdom må også hele familier løftes ut av fattigdom, og det er viktig at en ny plan inneholder langsiktige strategier for hvordan kommunen kan støtte opp om foreldreansvaret. Her med særlig vekt på språktiltak og inkludering i arbeidslivet. Det vil komme innvandrerfamilier til gode, men også andre familier som lever med vedvarende lavinntekt.

Fattigdom bekjempes ikke ved å stenge verden ute, men ved å jobbe aktivt for at innvandrere og andre med lave inntekter får like muligheter og inkluderes.
Marit Brochmann og Jostein F. Tellnes, Asker Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**