Økte sosialhjelpsatser og et løft for kampen mot barnefattigdom

Barn som vokser opp i fattige familier, blir ofte ekskludert sosialt., FOTO: Redd Barna/Søren Nilsen

En gledens dag!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**


Idag vedtok kommunestyret å bedre situasjonen for mange av de som trenger sosialhjelp i kommunen, OG ikke minst et stort vedtak for kampen mot barnefattigdom, ved å beslutte å holde barnetrygden utenfor beregningen av sosialhjelp.

Beslutningen om å holde barnetrygden utenfor for å avhjelpe mot barnefattigdom er en sak Venstre fremmet i utvalget og har jobbet hardt for å få til.

Det er derfor utrolig kjekt at et enstemmig kommunestyre stemte med oss.

1. Askøy kommune vil løpende justere de kommunale satsene for økonomisk sosialhjelp på nivå med de statlige satsene for ordningen. For 2017 vil ordningen tre i kraft fra og med 1. mai.

2. Askøy kommune vedtar som prinsipp at barnetrygd skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp.

Barnetrygden er en universell ordning som skal tilgodese barnet uavhengig av foreldrenes status.

Finansieringen av en slik justering sees på i sammenheng med budsjett for 2018.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**