Flere arbeidsplasser på Agder

Regjeringens forslag til revidert budsjett for 2017 inneholder en stor satsing på gründere. Flere av forslagene som regjeringen fremmer, er forslag som Venstre har stått alene om de siste ti årene, og som vil bidra til å skape flere, varige arbeidsplasser over hele landet. Det er gode nyheter for selvstendig næringsdrivende og oppstartsbedrifter som nå får bedre sosiale rettigheter og bedre muligheter til å skaffe seg private investorer.

Det er nemlig stort behov for flere private investorer som går inn med penger før bedriften kommer skikkelig inn på markedet. Oppstartsfasen er gjerne den mest krevende fasen for nye bedrifter, uansett om det er en innvasjonsbedrift eller en lokal frisørsalong. Likevel har de fleste offentlige støtteordningene kommet senere, etter at bedriften er etablert i markedet. Det har Venstre lenge foreslått å gjøre noe med, og nå får vi endelig gjennomslag for det.

Et annet forslag i revidert budsjett som Venstre er glade for at kommer på plass, er endringer i regelverket for privat pensjonssparing. Det vil styrke det sosiale sikkerhetsnettet for de som skaper morgendagens arbeidsplasser, og gjør det mer attraktivt å ta sjansen på å skape en ny bedrift.

Regjeringens forslag til revidert budsjett viser at Venstre har gjennomslag på Stortinget. Sammen med Regjeringen legger vi nå et viktig grunnlag for at flere kan starte for seg selv og at rammevilkårene for gründere og oppstartsselskaper bedres betraktelig. Disse gjennomslagene viser viktigheten av et fortsatt borgerlig flertall og ikke minst Venstres rolle i et slikt samarbeid for å legge til rette for flere bedrifter og nye arbeidsplasser.

Venstre har også flere forslag som vil gjøre hverdagen enklere for landets småbedrifter til behandling i Stortinget, og vi vil forsøke å få gjennomslag for disse i forhandlingene. Nå er det på høy tid at vi også får bedret sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende.

For Sørlandet er det spesielt viktig at det blir enklere å få tilgang til penger og bedre sosiale rettigheter for de som tør å satse. Det vil gi flere mulighet til å satse, og flere arbeidsplasser for en landsdel som virkelig trenger det.

Venstre vil kjempe for små og mellomstore bedrifter – og heie på de som tør å skape arbeidsplasser for seg selv og noen til. For det må bli enklere å skape arbeidsplasser. Derfor vil Venstre:

  • Gi selvstendig næringsdrivende lik rett til sykepenger og pensjon
  • Fjerne arbeidsgiveravgiften for nye bedrifter
  • Ta bort unødvendige regler og skjema for småbedrifter
  • Gjøre det lønnsomt å investere i nye arbeidsplasser

Petter N. Toldnæs (V)
Stortingskandidat
Aust-Agder og Vest-Agder

(Innlegget stod på trykk i Fædrelandsvennen 23. mai 2017)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**