Oslopakke 3 – Ja til renere luft og mer kollektivtrafikk

Foto: AtB AS
En av de viktigste sakene Oslo Venstre har jobbet med i mange år, er Oslopakke 3. Siden begynnelsen av 2000-tallet har denne pakken vært et stort spleiselag mellom staten, Oslo og Akershus, og den har vært en forutsetning for den store suksessen kollektivsatsningen i og rundt byen vår har blitt.
Oslo og Akershus har i samarbeid brukt mange milliarder av bompengene som kreves inn i bomringen til en massiv utbygging av trikk, buss og bane, og skapt et kollektivtilbud Oslo-folk er stolte av. Det har vi tenkt til å fortsette med, slik at alle som bor og jobber i Oslo får et kollektivtilbud som er raskt, effektivt og billig.
-Oslopakke 3 er en sak som det forhandles om mellom staten, Oslo kommune og Akershus. Det har alltid vært litt ulike prioriteringer i Oslo og Akershus, men vi har likevel lyktes i å sette oss ned sammen og komme til enighet om de viktige investeringene. Det er jeg stolt av å ha bidratt til,” sier stortingsrepresentant for Venstre, Ola Elvestuen. Venstre har alltid vært en pådriver for å bruke mest mulig av bompengene til å bygge ut kollektivtilbudet og gjøre Oslo til en bedre sykkelby.
Utbyggingen av ny E-18 mellom Lysaker og Asker har lenge vært et konflikttema i Oslopakke 3. For Venstre er de viktigste grunnene til å utbedre E-18 vært bedre fremkommelighet for busser og syklister, og å redusere luftforurensning og støy i Bærum ved å legge deler av veien i tunnel. Da legges det også til rette for grønn byutvikling på områdene som frigjøres. For Venstre har forutsetningen hele tiden vært at en modernisering av E-18 ikke skal føre til at det kommer mer biltrafikk inn til Oslo. Det står vi fast på.
Da Oslopakke 3 ble reforhandlet i fjor, ble Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, SV og MDG i Oslo og Akershus enige om at hele E-18 mellom Lysaker og Asker skal bygges ut, men at Statens vegvesen skal utrede nye løsninger som får ned kostnadene på prosjektet.
En annen del av kompromisset, var å splitte utbyggingen mellom Lysaker og Ramstadsletta i to deler, ved å utsette bygging av Høviktunnelen på Strand. Nå har Statens vegvesen undersøkt hva det egentlig innebærer, og kommet med en kraftig advarsel til oss politikere. Å dele opp denne strekningen i to betyr nemlig at prosjektet blir langt dyrere og at byggetiden fordobles fra fem til ti år. I tillegg vil miljøbelastningen øke kraftig, og løsningene for buss og sykkel blir dårligere. På toppen av det hele vil det bli nødvendig å rive mange hus i Bærum, til tross for at det bor mennesker i disse husene i dag, for å få på plass midlertidige løsninger i byggeperioden.
Disse nye opplysningene fra vegvesenet må tas på alvor, og det er uholdbart å gå videre med et oppstykket prosjekt når resultatet blir både dyrere og dårligere enn å samle prosjektet i ett. Å frata mennesker hus og hjem uten at det er strengt nødvendig er heller ikke noe Venstre vil gå med på. Derfor har Oslo Venstres stortingsgruppe gått inn for å gjennomføre første del av E-18-utbyggingen, som et bredt flertall i Oslo og Akershus står bak, på en mest mulig effektiv måte.
Byrådet i Oslo står fast på den dyre og dårlige løsningen. For Venstre er det klart at utbygging av viktige veiprosjekter må gjøres på best mulig måte. Å gjennomføre utbygging av strekningen Lysaker-Ramstadsletta i ett innebærer ikke noen risiko for kollektiv- og sykkelsatsningen i Oslopakke 3, og medfører heller ikke økt biltrafikk inn til Oslo. Det betyr bare at man blir raskere ferdig til en lavere pris, vi får bedre buss- og sykkelvei, og slipper å frata et tyvetalls familier hjemmene sine.
Debatten om E-18 kommer til å vare i mange år fremover. For Venstre er det aller viktigste at kollektivsatsingen fortsetter, at det blir lettere og tryggere å sykle, at vi får renere luft og at vi ikke legger til rette for økt biltrafikk. Det kommer vi til å sloss for i årene som kommer.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**