Med reformer skal landet rigges for framtida

Geir Cato Kristiansen, Lier Venstre, Foto: Ellen Lysenstøen

Venstre sier et tydelig NEI til Senterpartiets proteksjonisme og et tydelig JA til å ivareta hundretusenvis av arbeidsplasser som er avhengig av eksport. Venstre er på lag med framtida. Vi vil fremover, ikke bakover. Vi ønsker å føre en aktiv europapolitikk og styrke samarbeidet med EU, spesielt innenfor miljø, klima, forskning og menneskerettigheter, skriver Geir Cato Kristiansen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Økt velstand gir mer sentralisering

Norge er kåret til verdens beste land å bo i. Norge er dessuten et ekstremt distriktsvennlig land. Paradokset er at EØS-avtalen er en avgjørende faktor og en viktig grunn til vår økonomiske lykke, uansett næring. Når det gjelder sentraliseringsdebatten er det først og fremst konjunkturene som påvirker sentralisering eller ei. I gode tider flytter folk mer enn ellers, og særlig til de store byene. Høyere utdanning bidrar også. Ungdommen utdanner seg i byene og velger å bli der. Norges økonomiske suksess og høyere utdanningsnivå fører til sentralisering.

 

Norge moderniseres gjennom reformer

Å motsette seg politireform eller kommunereform vil sannsynligvis ikke hindre sentralisering. At det skaper debatt og diskusjoner i distrikts-Norge levnes liten tvil. Det ser ikke ut til at vi «byfolk» bryr oss nevneverdig, dog har Norge vist gjennom mange års politisk styring, uavhengig av regjeringsfarge, at vi bryr oss om distrikts-Norge. Vi bruker rekordstore summer på distriktene og landbruksstøtte, og tar vi med tollvernet snakker vi om rundt 27 milliarder kroner i året (OECD). Og for å gjøre det klinkende klart; Venstre er et reformvennlig parti og er positiv til fortsatt satsing på distrikts-Norge.

Venstre er på lag med framtida. Vi vil framover, ikke bakover.

Venstre er en motvekt til Senterpartiet

Når Venstre går inn i valgkampen til årets Stortingsvalg, er det med et løfte om at vi ønsker å være Senterpartiets motvekt på mange områder. Vi ønsker å ivareta EØS-avtalen og de fire friheter; fritt varebytte over landegrensene, fri bevegelighet for arbeidstakere, fri adgang for borgere i ett land til å yte tjenester i et annet, og fri bevegelse av kapital. Dette er viktig for Venstre. Vi ønsker å føre en aktiv europapolitikk og styrke samarbeidet med EU, spesielt innenfor miljø, klima, forskning og menneskerettigheter. Når vi erfarer hvordan distrikts-Norge, særlig langs kysten, profitterer på et åpent, internasjonalt marked, ser vi at hele Norge er tjent med EØS-avtalen. Det er verdt å merke seg at det er Sogn og Fjordane og Oppland som har lavest arbeidsledighet.

 

EØS-avtalen og frihandel sikrer Norges økonomi i framtiden

Når Venstre sier et tydelig NEI til Senterpartiets proteksjonisme, er det et tydelig JA til å ivareta hundretusenvis av arbeidsplasser som er avhengig av eksport. Når vi vet at eksport og import utgjør 75% av Norges brutto nasjonalprodukt, vil det være direkte uansvarlig av oss i Venstre å ikke gjøre alt som står i vår makt for å sikre framtidens Norge. Nøkkelen er altså EØS-avtalen og frihandel som sikrer et godt tilbud på varer og tjenester, og samtidig holder prisene nede. Norge er en liten økonomi alene!

 

Å si opp EØS-avtalen kan være et effektivt virkemiddel for å motvirke sentralisering, fordi motarbeidelse av frihandel vil hemme økonomisk vekst og derigjennom reversere en av bærebjelkene i norsk økonomi. Med de katastrofale følgene for eksportnæringen dette vil medføre. Venstre mener reversering er «feil vei». Venstre er på lag med framtida. Vi vil fremover, ikke bakover.

 

På trykk i Lierposten og Drammens Tidende, juni 2017

 

Geir Cato Kristiansen

Reformvennlig kommunestyrerepresentant for Lier Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**