Au pair-ordningen: Venstre har ikke snudd

Foto: Karin S. Frøyd

Kari-Lise Rørvik, 2. kandidat stortingsvalget Vestfold Venstre og nestleder i Larvik Venstre svarer opp en lederartikkel i Østlands-Posten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

I en lederartikkel i Østlands-Posten 30. mai hevdes det at Venstre har gjort en snuoperasjon om au pair-ordningen. Det stemmer ikke.

Kari-Lise Rørvik

Venstre har uttalt seg kritisk til at ordningen har noen svakheter som gjør at den kan utnyttes, men vi har ikke tatt til orde for å avvikle ordningen. Vi har i stedet fremmet flere forslag om å forbedre ordningen slik at det blir vanskeligere å utnytte den, men de ble dessverre nedstemt av Arbeiderpartiet og regjeringspartiene.

Au pair-ordningens intensjoner om språkopplæring og kulturutveksling gjennom arbeid og deltakelse i en familie er gode, og gjør at Venstre mener ordningen fortsatt bør bestå. Ordningen er gjensidig fordelaktig både for vertsfamiliene og for de unge voksne som reiser enten til eller fra Norge for å være au pair, så lenge reglene og prinsippene som ligger til grunn for ordningen, følges.

Det er riktig at det finnes eksempler på at familier utnytter au pair-ordningen til å skaffe seg en billig hushjelp. Samtidig er det viktig å understreke at dette gjøres av et fåtall. Flertallet av vertsfamilier sørger for ordnede forhold.

Sammen med KrF og SV fremmet Venstre forslag om å endre utlendingsloven slik at personer som utnytter utlendingers situasjon, kan straffes for det. En slik bestemmelse vil også ha positiv innvirkning på arbeidslivskriminalitet i andre bransjer. Det vil bidra til en enklere etterforskning og sannsynligvis vil det bli flere tilståelsesdommer. Dessverre fikk dette forslaget ikke flertall.

Det vi derimot fikk flertall for, var å få støtten til au pair-senteret tilbake i statsbudsjettet. Det vil gjøre det enklere for au pairer som opplever problemer med sin vertsfamilie å få hjelp til å komme seg ut av en vanskelig situasjon.

At noen få misbruker en ordning som er til nytte og glede for mange, er etter Venstres syn ikke et argument for å oppheve hele ordningen, men snarere til å forsterke lover og regler, samt håndhevelsen av disse, slik at utnytting ikke forekommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**