Oslo Venstre vil sikre skoleelevers uteområder på Majorstuen

Venstre

Guri Melby (V) reagerer kraftig mot byrådets planer for nytt boligkvartal ved siden av Majorstuen skole, fordi det vil svekke uteområdet til elevene ved skolen. Mange har engasjert seg i denne debatten, blant annet så har Erling Fossen kommentert Venstres syn i sin blogg. Der forsvarer han høyhuset med at det inkluderer en oppgradering av uteområdet og er nær et kollektivknutepunkt, Majorstuen stasjon, og han anklager Venstre for å ha «høydeskrekk». Vi vil gjerne presisere vårt syn på saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Dette er saken:

Byrådet vil bygge opptil 14 etasjer ved siden av Majorstuen skole på det som i dag er et friområde mellom skolen, en barnehage, kontorbygg og boligblokker. Byrådet har valgt et forslag fra utbyggerne, Obos/Veidekke. De vil bygge 344 boliger i fire bygg med variabel høyde på opptil 14 etasjer. Maksimalhøyden vil være på 43 meter over bakken. Selv om bydelsutvalget, elevrådet, skoleledelsen, plan- og bygningsetaten og naboene er imot, har byrådet valgt å gå inn for utbyggingen. Byrådets egen fagetat, Plan- og bygningsetaten, har foreslått et nedskalert alternativ der man tillater bygging av 272 boliger i maksimalt ni etasjer og sier nei til det ene høyhuset som i størst grad går ut over friområdene og bidrar til skygge i skolegården til Majorstuen skole.

Hva saken handler om for Venstre

  • For Venstre handler denne saken om å greie å kombinere god fortetting i en by som vokser med å ta hensyn til kvalitet i byrommene. Vi mener forslaget fra byrådet er en massiv utbygging, og at man må ta større hensyn til området rundt, slik plan- og bygningsetatens forslag gjør. Saken dreier seg ikke om å være for eller imot høye bygg, men om hvordan vi sikrer kvalitet i byutviklingen. Uteområdene til elevene ved Majorstuen skole er allerede små, med sine 920 elever har Majorstuen skole en av landets minste skolegårder, og elevene bruker derfor friområdene på Fonteneplassen flittig både i friminutter, til kroppsøving og utenfor skoletid. Venstre ønsker derfor ikke å tillate at Fonteneplassen bebygges fordi vi mener det i for stor grad går ut over kvaliteten på uteområdet for elevene.
  • Majorstua er et område hvor det kan forsvares å bygge høyt, men ikke her. Ikke med en stor skole og en liten skolegård som nærmeste nabo. Her går byrådet på tvers av nærmiljø, skole, bydelsutvalg og sin egen fagetat, og bygger ned det som på forhånd er et av byens minste skoleuteområder.

Hva saken ikke handler om

I sitt forslag lover utbygger å oppgradere de friområdene som blir igjen, og de sier også at de vil bygge en idrettshall. Dette er imidlertid ikke argumenter for det ene eller det andre alternativet, dette er elementer det er mulig å få på plass også dersom man velger plan- og bygningsetatens alternativ. Bedre kvalitet på Fonteneplassen og gatene rundt er alle for, og det er ikke avhengig av høydene eller bygget som foreslås på Fonteneplassen. Oppgradering av offentlig rom og en sammenhengende plassdannelse/grøntdrag fra Sørkedalsveien til Frogner stadion kan ligge til grunn i alle forslag, og det samme gjelder idrettshallen hvis bystyret ønsker det.

Den hallen, som byrådet ikke klarte å få bygget på Frogner stadion, er ikke noe annet enn sukker på en sur pille, og vi kan ikke legge fra oss prinsipper for hva som er en god utbygging bare fordi vi får en idrettshall på kjøpet

 

Les mer om saken her:

Planlegger 14 etasjer inntil Majorstuen skole – Aftenposten

MDG sier nei – Vil Høyre støtte Ap på Majorstuen? – Aftenposten

Dette bygget splitter byrådet

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**