Krever avklaring om Finnmarksgata

Munchmuseet sett fra Tøyen kulturpark
Munchmuseet sett fra Tøyen kulturpark, Foto: Helene Z Skulstad

I dag stenges Finnmarkgata nok en gang for sommeren, uten at det foreligger noen klare planer for permanent løsning. Dermed sperrer byrådet for trafikken uten å gjennomføre noen tiltak som kan bidra til å skape bedre byrom, stikk i strid med det de lovte. Venstre ønsker en permanent løsning for Finnmarksgata.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

I 2013 inngikk det borerlige byrådet og SV en avtale om områdeløft for Tøyen og nytt Munch-museum. I følge Tøyenavtalen skulle Finnmarksgata enten fjernes eller legges under lokk for å skape et sammenhengende grøntdrag i Tøyenparken.

– Venstre synes selvsagt det er helt ok å stenge Finnmarkgata sommerstid, det gjør det lettere for folk som ferdes til fots eller på sykkel i området. Men jeg tror svært få oppfatter at Tøyenparken og området rundt gjennom stengingen får et stort løft, og det gir ingen særlig nye brukere til parken, sier Guri Melby.

Venstre mener det er på høy tid at byrådet konkluderer på en permanent løsning for Finnmarkgata slik at arbeidet med å enten få et lokk over, eller omgjøre den til miljøgate, kan settes i gang. Dessverre ser det ikke ut til at byrådet har særlig hastverk med å gjøre noe med Finnmarkgata.

– Jeg vet ikke om det skyldes intern uenighet om hva som bør gjøres eller manglende interesse for saken, men uansett så må byrådet snart ta grep om utviklingen på Tøyen og sikre en permanent løsning som innbyggerne kan forholde seg til, sier Guri Melby.

På bakgrunn av svarene til byråd Berg om Finnmarkgata i forrige bystyremøte, og siste notat fra byrådet til bystyret ang Tøyenprosjektene, fremmet Venstre i onsdagens bystyremøte følgende forslag: «Bystyret ber byrådet legge frem en sak om endelig valg av løsning for Finnmarkgata innen utgangen av 2017.»

Dette meldte NRK Østlandssendingen i dag på radio.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**