Nå må vi rydde opp

Lier Venstres gruppeleder Tove Hofstad er rystet over de opplysningene som er kommet fram om pengebruken i Barnas Stasjon, Foto: Benedikte Håkonsen/Lierposten

Venstre er rystet over de opplysningene som er kommet fram om pengebruken i Barnas Stasjon. Barnas Stasjon skal være et «tiltak for familier i sårbare livssituasjoner grunnet rus- og/ eller psykiske helseproblemer. Når varslere melder om manglende brukere og kostbare turer for bl.a. personale er det grunn til å kikke nærmere på rutiner og bruk av kommunale midler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Lier Venstre er rystet over opplysningene som har kommet frem om Barnas Stasjon. Usikkerhet knyttet til antall brukere fra Lier, velværebilletter på Drammensbadet for brukere og ansatte, sydentur og Islandstur, er noe av det som har kommet frem i media. Dette til tross for at rådmannen har undersøkt endel av påstandene og foreløpig ikke gjort funn som kan vise ulovligheter. Gjennom tilsyn har man imidlertid avdekket en kultur for bruk av midler, gitt gjennom gaver, innsamling og ikke minst Lier Kommune, som ikke er akseptabel.

 

Kontrollutvalget i Lier mottok informasjon om flere forhold ved Barnas Stasjon som ga grunn til at saken burde undersøkes. Etter drøfting, ble rådmannen informert om saken og bedt om å kreve innsyn i påståtte forhold. Dette endte i en rapport som igjen havnet i Kontrollutvalget. Kontrollutvalget besluttet å åpne for innsyn i rapporten og sende hele saken til kommunestyret.

Nina E. Johnsen, Lier Venstres medlem i kontrollkomiteen, ønsker en generell gjennomgang av tiltak som Lier kommune bevilger penger til.

 

Politikerne vil nå få anledning til å gjennomgå forutsetningene for tilskuddet. Det hersker ingen tvil om at det er kommunestyret i Lier som godkjenner og bevilger penger til de ulike typer samfunnsoppgaver man enten er lovmessig pålagt, eller som man har funnet og vedtatt samfunnsnyttige. Dette gjør politikerne ansvarlige. Derfor vil Venstre oppfordre til en generell gjennomgang av virksomheter som mottar tilskudd. Det bør utarbeides tydelige retningslinjer og bedre rapporteringsrutiner for tilskuddsordninger. Dette vil være nyttig for politikerne, men også for virksomhetene som mottar tilskudd. Nøkkelen er åpenhet og samarbeid.

Ingen skal sitte med et sugerør inn i kommunekassa uten klare føringer og ryddig agenda.

Nina E. Johnsen

Når Lier kommune bevilger penger til private tiltakshavere, er det viktig at man kan vise til at bevilgningene gir ønsket resultat. Av respekt for mange gode initiativtakere og private aktører, er nettopp dette svært viktig. Ingen skal sitte med “et sugerør inn i kommunekassa” uten klare føringer og ryddig agenda.

 

Enhver har plikt til å varsle ved rimelig mistanke om uregelmessigheter, eller når man i god tro mistenker at ting ikke går riktig for seg. Ytringsfriheten er grunnleggende. Det eksisterer et eget vern for dem som varsler. Art 9 i den sivilrettslig konvensjon i Europarådet. I virksomheter som mottar overføringer fra kommunen, er det naturlig å varsle enten eier, kommunen, besluttende myndighet, eller den som har tilsynsrollen, i den hensikt at forutsetningene for tilskudd blir fulgt opp. Har Lier kommune gode nok vilkår for varslere?

 

Lier kommune er medlem av Transparency International. Nyere forskning herfra sier at varsling var den mest utbredte årsaken (29 prosent) til avdekking av korrupsjon i England/Wales, mens varsling var funnet å være kilden i 15 prosent av sakene i Norge. Selvrapportering fra organisasjoner var den kilden som sto for den høyeste andelen av sakene i Norge, med 28 prosent, mens det utgjorde 14 prosent av sakene i England/Wales.

Samfunnet vårt er i stor grad basert på tillit, og slik vil vi fortsatt at det skal være.

Tove Hofstad

 

Samfunnet vårt er i stor grad basert på tillit, og slik vil vi fortsatt at det skal være. Derfor er det viktig at pengebruken i Barnas Stasjon undersøkes slik at man får avdekket svakheter i rutiner osv. Det er viktig at man tar tak i ukultur og feilaktig bruk av kommunens penger. Derfor håper vi nå at man kommer til bunns i saken og at det ryddes opp i rutiner, samt at Lier kommune styrker sin oppfølging av private aktører som mottar midler fra kommunen. Vi som politikere er avhengige av at tiltakene som igangsettes faktisk virker. Venstre håper at dette vil medføre bedre rutiner for internkontroll slik at vi kan være trygge på at penger som bevilges faktisk går til det de skal.

 

Leserinnlegg i Lierposten 22. juni 2017

 

Nina E. Johnsen, medlem Kontrollutvalget

Tove Hofstad, gruppeleder og kommunestyrerepresentant

Lier Venstre

 

Gransker pengebruken til Barnas Stasjon (Lierposten 14. juni 2017)

Rystet over pengebruken - debatten fra kommunestyret. (Lierposten 22. juni 2017)

Debatten fra sak 81/2017, kommunens tilskuddsordning, Lier kommunestyre, 20. juni 2017

 

Kilde: http://transparency.no/2017/02/09/hvordan-avdekkes-korrupsjon/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**