Bevar floraen ved veikantene

Foto: cc Ingve Moss Liknes

Nærmiljøet – Veikantens flora må bevares! Kommunene bør gjenskape og bevare naturlig flora i veikantene. Hvem vil gå foran og bli en markblomstkommune? spør Inger Tangen i Lørenskog Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Ved fornyelse av vann og kloakkrør i kommunene blir grøftekantene gravd opp. Noen har naturlig flora med stedegne markblomster. Andre har gress og flora som viser at det er sådd gress eller klippet på feil tidspunkt for å ta vare på markblomstene. Jeg foreslår at kommunene gjenskaper og tar vare på den naturlige floraen i veikantene.

Tiltaket bør være å søke råd om egnet jord ved istandsetting av grøftekanter og å så til med markblomster på anbefalt tidspunkt og deretter klippe grøftekantene kun etter avblomstring, det vil si kun en gang i sesongen etter 23. juni. Det er viktig å ta vare på villbiene. De trenger «markblomstgater» i arbeidet sitt.

Foreldre, førskolelærere og biologilærere trenger lett tilgang til markblomster i nærmiljøet når de skal lære barn om botanikk og at det er viktig å ta vare på norsk natur. Noen forskere mistenker at tap av natur i nærmiljøet kan være en av årsakene til allergiutvikling hos barn.

Markblomster er vakre, penere enn gress og burot, og fremmer trivsel i nærmiljøet for alle som er eller blir glad i dem. Hvem vil gå foran og bli en markblomstkommune?

Innlegget var på trykk i Romerikes blad 12. juni 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**