Finn Erik Blakstad mener Borg Havn bør bli hovedhavn, slik kan byene kan utvikles for mennesker

Stortingets fokus må flyttes fra olje til Østfold, Foto: Baard Salvesen

Vi må skape nye arbeidsplasser. Det gjøres ikke ved hjelp av en intern flyttemelding, men ved hjelp av stedsutvikling, skriver Venstre Finn-Erik Blakstad om Østfolds store utfordring.

– Byer og steder med mørke gater uten mennesker er trist. Triste steder skaper triste mennesker. Fine steder skaper skapende mennesker. Østfoldbenken har lenge klødd seg i hodene. Hva er galt med Østfold? Hvorfor står 40.000 østfoldinger(!) utenfor arbeidslivet? Det er jo på langt nær så ille i Vestfold, Buskerud og Akershus. Hva er forskjellen?

Se muligheter

Politikk handler om å se muligheter, gripe muligheter og formidle muligheter. Politikk kan også handle om formidling av frykt. Det siste driver ikke jeg med, poengterer Finn-Erik. – Men jeg kjenner noen som driver litt for mye med det. Østfold trenger ikke frykt. Vi trenger byer og steder som skaper skapende mennesker.

– Ingen steder i verden har større muligheter enn Østfold, etter oljealderen. Verden har aldri tidligere sett et samfunn med så stor tilgang på kompetent arbeidskraft, kombinert med ekstrem nærhet til naturressurser, kunnskap og marked. Hvordan skal dette potensialet utløses? Alle skjønner at dette ikke noe quick-fix, men vi ser at byer og steder som prioriterer stedsutvikling blomster både økonomisk og sosialt.

Ny storhetstid for Østfold

Østfolds forrige storhetstid var preget av tung industri. Dette ga arbeidsplasser og levende byer. Mange østfoldinger drømmer nå om gamledager. Man savner det som en gang var. Jeg er sikker på arbeidsplasser og levende byer kommer tilbake. Men tung industri kommer ikke tilbake sier Blakstad.

Fremtidens næringsliv vil bli etablert der folk har lyst til å være. Det bør være både urbane og landlige kvaliteter. Det bør være rekreasjonsområder og kaféliv. Det bør være byer uten for mange biler, trailere og containere. Derfor er jeg venstremann. Andre partier ser ut til å tviholde på drømmen om comeback for tung industri i Østfold.

Borg Havn gir grunnlag for å koble på Plankebyen

Borg Havn kan bli nøkkelen til å skape en ny grønn motor for næringslivet i hele Østfold. Havna ligger nær alle østfoldbyene, men ikke i et bysentrum. Vekst på Borg vil utløse finansiering av ny vei mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Plankebyen kan endelig bli «kobla på». Dermed kan alle byene utvikles for mennesker og havna utvikles for containere.

Les hele artikkelen her: www.f-b.no/debatt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**