Venstre vil stoppe støyen på Taraldrud

Ola Elvestuen, 2. kandidat, Oslo og Abid Raja, 1. kandidat, Akershus, mener barn og befolkning rundt Taraldrud må skjermes for støy , Foto: Venstre

– Venstre mener det må gjøres endringer i forslaget til beredskapssenter på Taraldrud. Slik det er planlagt, vil beredskapssenteret ramme over 2000 barn og andre innbyggere hver eneste dag med skytestøy, eksplosjoner og tunge helikoptre, mener Abid Raja og Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Nær barnehager og skoler

Regjeringen planlegger å legge politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, i Ski kommune, bare noen hundre meter unna flere skoler og barnehager. På beredskapssenteret er det planlagt rullebane, landingsplass for helikopter, utendørs skytebaner og øvingsområde for strid. Beredskapssenteret skal være i drift døgnet rundt.

Venstre mener tiltakene som er foreslått for å redusere støyen ikke er tilstrekkelig.

– Tiltakene som er foreslått for å bøte på problemene er ikke gode nok. Gapahuker og hinderløyper ment for barna, skjermer ikke tilstrekkelig. Risikoen for helseskader er fortsatt stor, sier Abid Raja, førstekandidat til Stortinget for Akershus. – Dessuten må barn få utfolde seg, utforske og erfare skogen slik som barn gjør, ikke begrenses til en gapahuk. Det sier seg selv at støy fra skudd i skolegård og barnehage blir helt feil, sier han.

Støy fra skudd i skolegård og barnehage blir helt feil.

Staten må ta kostnaden

Venstre mener skytebanen må bygges inn eller legges vekk fra barn og unge. Raja mener dette er en kostnad staten må ta på vegne av 40000 barn og innbyggerne i Oslo og Oppegård.

– Venstres forslag gjør at politiet kan trene når de vil og hvordan de vil fordi det kan skje innendørs og ikke gå på bekostning av folks livskvalitet, sier Raja.

– Faktisk vil innbygging gi beredskapstroppen bedre muligheter fordi de kan øve når og hvordan de vil uansett vær eller tid på døgnet. Venstres forslag gjør også at sikkerheten til senteret med tanke på innsyn blir vesentlig bedre. Med dagens planer er dette en utfordring, fortsetter han.

Venstre foreslår også at helikoptersevicen flyttes til Rygge.

– Helikoptertreningen vil uansett skje på Rygge, så her vil man sikre bedre samtrening med andre etater, sier Raja.

Må være lydhøre

Ola Elvestuen, 2. kandidat til Stortinget for Oslo, mener det er viktig å se politiets behov, samtidig som man er ydmyk overfor befolkningen.

– Et nasjonalt beredskapssenter må ha kvalitet, da må vi finne løsninger som ivaretar politiet, samtidig som barn ikke skal utsettes for krigslyder og helikopterstøy. Det er mulig, men justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet må tenke løsninger og være lydhøre. Befolkningen i Oppegård og Oslo sier tross alt velkommen til et nytt senter. De tar et nasjonalt ansvar. Da har også nasjonen et ansvar for å ta befolkningens bekymringer på alvor, mener Elvestuen.

Et viktig rekreasjonsområde

Han viser til at skogen er en av Oslo og Oppegårds viktigste grønne lunger og et rekreasjonsområde som er svært viktig for folkehelsen for både barn og voksne.

– Dersom det skal bygges noe i dette området som er så nærme folk må det bygges slik at det ikke forringer befolkningens bruk av området, sier Elvestuen.

– Å fjerne støykilden i størst mulig grad er alltid det beste tiltaket. Bygg inn er den aller beste løsningen – og en kostnad vi som samfunn må ta, konkluderer stortingskandidatene.

Flyer

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**