Skivebom fra Nylander

Foto: André Clemetsen

Norske kvinner har blant verdens beste ordninger for barselpermisjon. Gjennomsnittlig uttak er 37,4 uker for mor. Likevel skriver altså Gro Nylander i sitt innlegg at «Når skal norske kvinner få tilbake en ordentlig barselpermisjon, så de slipper å ha det så tøft?» Nylanders årelange kamp for kvinners rettigheter og ikke minst for amming har vært viktig for både kvinner og barn, men med dette innlegget bommer hun grovt på hva som er dagens utfordringer knyttet til foreldrepermisjon. I tillegg setter hun kvinner som kan ha andre meninger om dette i en «millimeterfeminist»-bås, i det som framstår som et forsøk på å drepe videre debatt framfor å stimulere til det.

Nylander har rett i at fødsel og amming representerer en stor belastning for kvinner, og at det er viktig med sterke rettigheter om barselpermisjon. Men det er ikke sånn at hovedproblemet for norske kvinner er at de «er avhengige av mannens velvilje» for å få minst tolv uker foreldrepermisjon, slik hun er opptatt av. Jeg har aldri møtt en eneste kvinne som forteller at hun sliter med å forhandle til seg minst tolv ukers foreldrepermisjon, men jeg har møtt mange menn som forteller om hvor vanskelig det er å få mer enn det absolutte minimum. Fortsatt er det sånn at mange kvinner tar det for gitt at de skal ha all permisjon med unntak av fedrekvoten, og at mannen stiller svakt både overfor barnets mor, øvrig familie og venner og ikke minst arbeidsgiver dersom han forsøker å få flere enn de tilmålte ti ukene sammen med sitt barn.

Kampen for en styrket foreldrepermisjon for framtida handler derfor ikke om å gi kvinner en særegen rett til permisjon gjennom likestillingsloven, men å sikre at foreldrepermisjon blir en individuell rettighet for både mor og far.

Antall uker hver enkelt får bør ikke avgjøres av verken forhandlingsposisjon på hjemmebane, arbeidsgivers fleksibilitet eller tradisjoner, men av hva som er det beste for likestillinga, for samfunnet og ikke minst for barnet. Med Venstres forslag om en tredeling av foreldrepermisjonen, der hver av foreldrene er sikret minst 15 uker hver som en individuell rettighet, og der de får de siste ukene til fri fordeling seg imellom, har vi både sikret kvinnens mulighet til en god barseltid, fars rett til å bli kjent med barnet sitt, og barnets mulighet til å få to gode omsorgspersoner i livet sitt helt fra starten av.

Guri Melby, Oslo Venstre
3. kandidat til Stortinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**