VI BER IKKE FOR VÅR SYKE MOR

Av Harald Fodstad – tidligere kommunestyrerepresentant for Andøy Venstre.

VI BER IKKE FOR VÅR SYKE MOR

Vi ser det igjen og igjen,- når sentrale politikere fra H, Frp og Ap blir utfordret om Andøya flystasjon kommer de med den samme leksa : Dette var den vanskeligste delen av vedtaket, at et lokalsamfunn mister så mange arbeidsplasser. Derfor vil staten sette inn ekstraordinære tiltak. Aldri et ord om det forsvarsfaglige.

La oss være ærlige, da vedtaket kom reagerte vi først med vantro og sinne over at de med et pennestrøk fjernet hjørnestensbedriften i kommunen, som med ringvirkningene innebar en reduksjon av folketallet med 20%. Et horribelt tall, vanskelig å ta inn over seg, og ingen kunne vel fortenke oss i at vi protesterte. Noen vil sikkert mene at dette er grunn nok til at vedtaket må omgjøres. Men nei, vi gjør ikke det. Forsvaret må planlegge ut fra hva som gir best mulig forsvar for hver investerte krone. Da kan de ikke ta rene distriktspolitiske hensyn. Altså : Vi synes det er riktig ille for vårt samfunn å miste flystasjonen, men vi forstår at forsvaret skal prioritere nettopp forsvar fremfor lokalsamfunn. Med andre ord, vi ber ikke for vår syke mor. Det er vel og bra at staten vil gi oss midler til å komme videre, men staten kan ikke like enkelt klare å kompensere for det gigantiske feilgrepet den er i ferd med å regissere. For det er dette vi så godt vi kan advarer mot, at staten og forsvaret med åpne øyne går inn i en ny forsvarsskandale. Å flytte en velfungerende stasjon 13 mil, for så å bygge den opp fra scratch på et svært begrenset område, tett innpå økende sivil trafikk med de utfordringer det innebærer, og samtidig hevde at dette lønner seg, ja den sammenhengen krever sin pedagog å forklare. Nei heller går det mot milliarder i overskridelser, om ikke galskapen stoppes i tide.
Vedtaket betyr også at det blir kun en operativ militær flystasjon i Nord-Norge (Evenes), noe som fagmilitære hoderystende registrerer. Selv med luftvern er det grenser for hvor mange kryssermissiler det kan håndtere. Forsvaret av Nord-Norge vil lide om vedtaket opprettholdes, og Nato vil oppleve store problemer med å få frem fly og materiell under øvelser/kriser. Alle eggene vil være samlet i en kurv, attpåtil en svært liten kurv.
De fagmilitære, vel og merke de fagmilitære som ved egen praksis kjenner de aktuelle flystasjonene ut og inn, som vet hva MPA dreier seg om og som innehar den spesielle MPA-kompetansen som bare årelang erfaring kan gi, ja de blir ikke lyttet til i spørsmålet om Andøya flystasjon. At et flertall ikke blir med på flyttelasset later ikke til å bekymre.
Nei vi ber definitivt ikke for vår syke mor. Riktig nok er Andøya viktig, men i denne saken dreier det seg om vår sikkerhet. Det trumfer distriktspolitiske hensyn. Det er disse problemstillingene politikerne må diskutere. Så la oss få slippe å høre om det vanskelige vedtaket flere ganger!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**