Alt starter i skolen

Johan Tønnes Løchstøer viser Kragerø Venstre sitt engasjement for skolen vår:

Alle barn fortjener en skole som gir dem mulighet til å utnytte sine ressurser og skape sin fremtid.

Barn som sliter med fare for at de allerede i starten faller utenfor må få tidlig hjelp.

Skolene våre i Kragerø trenger ressurser og kompetanse i å forebygge og avdekke dette til raskt å kunne sette inn ekstra støtte og veiledning ved behov.

På årsmøtet 28. mars 2017 vedtok Utdanningsforbundet i Kragerø en uttalelse med krav om økte ressurser til oppfølging av det psykososiale miljøet for elevene i skolene i Kragerø og uttrykte bekymring for utviklingen på dette området.

Kragerø Venstre fulgte opp dette med forslag 11. mai i kommunestyret som ble enstemmig vedtatt:

«Det er viktig å styrke støttefunksjonene elevene i Kragerø trenger i hverdagen; helsesøster, psykologisk bistand, spesialpedagoger.

LOS-ressurser i skolene i Kragerø har hatt stor betydning for å følge opp elever som sliter og som står i fare for å falle utenfor. Hovedutvalg for læring og utvikling tilføres Kr. 500.000,- for skoleåret 2017-2018 til oppfølging av elevenes psykososiale forhold.»

Dette har gitt følgende:

– Kommunen har økt ressursen til spesialpedagoger slik at det drives veiledning ute på skolene med fokus på klassemiljø.

– 1. klasse ved tre av barneskolene deltar i oppfølgnings- og veiledningsprogrammet «God start» der lærerne får veiledning før elevene starter og deretter observerer klassene frem til høstferien med ukentlige tilbakemeldinger fra pedagogen.

– Det iverksettes PALS (positivt atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) som er kurs for lærere i hvordan hindre problematferd.

– Tettere oppfølging med støtte fra PPT til tidlig innsats for barn i risiko og foreldreveiledning.

– Helle skole får ekstra ressurs til å koordinere spesialpedagogisk arbeid for å gi rektor og inspektør tid til å beholde fokus på det gode arbeidet skolen gjør rundt det psykososiale miljøet ved skolen.

Venstre lokalt og sentralt har fokus på skole ved hver budsjettbehandling; ikke bare ved valg!

Johan Tønnes Løchstøer,

Kragerø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**