Til innhold

En kamp om verdier, frihet, demokrati og gode fellesskap

Foto: Silje Alvsaker\ AV

– Venstre sine gamle valgkampsord «mer til de som trenger det mest» er fremdeles gjeldene, skriver Marit Helen Leirheim (Askøy Venstre).

For meg er valgkampen en kamp om verdier, frihet, demokrati, gode fellesskap osv. Lokalmiljø og oppvekstmiljø er noe det jeg mener er svært viktig for samfunnet vårt å kjempe for. Som noen forhåpentlig vis har fått med seg fra tidligere innlegg er det først og fremst barna våre, barnebarn og oldebarn som må få en god og trygg oppvekst (som jeg har skrevet om i media og poengtert i politiske fora siden 2011).

For at barn skal kunne ha glede og nytte av en god og kunnskapsrik skole (som selvfølgelig også er viktig) må de først være i stand til å motta kunnskapen og ha motivasjon til å tilegne seg denne og sist men ikke minst det må kunne anvende den i fremtiden. Barn som ikke har det trygt og godt bruker ofte sine ressurser og energi på det som er vondt og vanskelig. Noen bruker også ressurser på å glemme og da er ofte rus et hjelpemiddel, noe som vi alle vet ikke vil gagne og hjelper barnet, ungdommen i fremtiden. Slik jeg ser det er det derfor viktig å kjempe for gode trygge oppvekstvilkår for barna. For at barna skal få dette trenger de kunnskapsrike, kloke og omsorgsfulle voksne som ser, forstår og kan hjelpe.

Barna trenger selvfølgelig også bærekraftig miljø fritt for miljøskadelige og allergifremkallende produkter og omgivelser samt næringsrik og sunn mat. Kunnskapen som barna tilegner seg og ressurser de da har må kunne brukes i fremtidige arbeid, bærekraftige grønne bedrifter og grunder virksomhet slik at samfunnet utvikler seg i takt med verdenssamfunnet. Lille Norge er viktig i verden men resten av verden er også viktig for Norge. Barna trenger et velferdssamfunnet som tjener folket.

Venstre sine gamle valgkampsord «mer til de som trenger det mest» er fremdeles gjeldene. Skal vi få ned antall barn som lever i fattigdom, vold, overgrep, rus, psykiske utfordringer og funksjonsnedsetting ja, da må vi prioritere og gi mer til de som trenger det mest.

Et av mine ønsker nå i valgkampen at så mange som mulig (uavhengig av partitilhørighet eller ikke) kommer og er med foran Stortinget sammen med Ada Sofie Austgard i Stine Sofie Stiftelsen (og de som har gått sammen med henne de 640 km fra Trondhjem til Oslo). Den 28. august blir der en stor markering foran Stortinget med appeller fra Austegard, tre statsråder, riksadvokaten og representanter fra ulike politiske partier. Austegard vil bruke anledningen til å stille konkrete krav til politikerne. Jeg mener dette er en av våre viktigste saker for en bedre fremtid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**