Drammen har behov for flere studenter

Fot: Steinar Bleken

Drammen har mange studenter, men byen har fortsatt et stykke å gå før den er en fullgod studentby. Drammen trenger flere studenter og flere studentboliger. Å satse på studenter, er å satse på mer liv i byen også etter at butikkene er stengt, det er å satse på økt trivsel, flere forretningsmuligheter og flere arbeidsplasser, mener Rebekka Borsch (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Drammen har de senere årene fått flere studentboliger, blant annet på Øvre Sund og Union Brygge. Det er bra, men ikke nok. Det vi trenger nå, er studentboliger på Bragernes. Det vil være med på å skape et mer attraktivt og levende bymiljø og gjøre Drammen til en enda mer trivelig by å bo i – for alle. Utdanning vil være nøkkelen til vekst i Norge i årene som kommer.

Drammen blir en enda betre studentby med flere studentboliger og studieplasser.
Drammen blir en enda betre studentby med flere studentboliger og studieplasser.

Norge skal gjennom store omstillinger. Vi skal gå fra å være oljenasjon til nullutslippssamfunn. Nøkkelen for å lykkes med denne omstillingen er kunnskap. Skal vi sikre at alle som ønsker det har mulighet til å ta høyere utdanning, må vi satse på studentene.

Og da er det spesielt viktig at vår største by i Buskerud henger med i konkurransen om kloke hoder og kompetansearbeidsplasser. Flere studentboliger alene vil ikke være nok, selvsagt, men de er en viktig brikke i å tiltrekke studenter og gjøre livet for studentene best mulig.

Venstre er studentpartiet. For oss er det viktig å sikre at alle har tilgang til høyere utdanning, uavhengig av inntekt og bakgrunn. Gjennom den siste fireårsperioden har vi synliggjort dette gjennom flere vedtak som vi har fått gjennom i Stortinget, deriblant 11 måneders studiestøtte, bedre helsetilbud for studenter og massiv utbygging av studentboliger.

Et viktig poeng for Venstre er at det skal kunne være mulig å være fulltidsstudent og at studenter skal kunne få bruke mer tid på lesesalen i stedet for å måtte sitte i kassa på Rema 1000 for å skulle få endene til å møtes.

Studenter må gjerne ha deltidsjobber og skaffe seg arbeidslivserfaring, men det må få være et valg for hver enkelt student om man ønsker å jobbe ved siden av studiene eller ikke.

Studentene skaper liv og røre i byen.
Studentene skaper liv og røre i byen.

Denne perioden har det for første gang blitt bevilget penger til 11 måneder studiestøtte. Dette har vært en kampsak for Venstre i flere år og kom inn som en del av enigheten mellom regjeringen, Venstre og Krf i budsjettforhandlingene.

Sammen med en generell økning av studiestøtten er vi i gang med å løfte studentfinansieringen. Vi går til valg på å fortsette økningen i neste periode.

I løpet av disse fire årene har vi i forhandlinger med regjeringen fått økt antall studieplasser og antall stipendiater. Vi har fått økt støtten til bygging av studentboliger, og til forskjell fra under de rødgrønne bygges det også studentboliger i år det ikke er valg.

Ikke minst fikk vi stoppet regjeringens håpløse forslag om å innføre studieavgift for utenlandsstudenter.

Venstre har vist at studentene er noe som prioriteres høyt og vi går til valg på å fortsette det løftet for studentene i neste periode. Jeg vil jobbe for at Buskerud får flere studentboliger og flere studieplasser i både Drammen, Kongsberg og Hønefoss. Fylket vårt trenger flere studenter, og studentene våre trenger bedre vilkår.

Rebekka Borsch,
stortingskandidat
Buskerud Venstre

Følg Rebekka på Facebook:
Rebekka på Tinget

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**