Sentralisering eller styrking av tjenester?

Politi panser bil
Reformen vil gjøre politiet bedre i stand til å møte både dagens og fremtidens kriminalitetsutfordringer, og vil styrker beredskapen., Foto: (CC BY-ND 2.0) Politiet i Vestfold / Flickr.com

Politietaten i Valdres ble samlet med felles vaktsamarbeid på Fagernes for 5 år siden. Med det grepet ble det mulig å fortsatt ha patruljerende politi ute på veiene i Valdres, på lørdagskvelder, på festivaler og ved andre arrangement. Det ville vi ikke klart med kostnaden til overtid og vakt fordelt ut på hvert enkelt lensmannskontor.

På 60 -tallet kunne en lensmann og en betjent, sørge for ro og orden i Vestre Slidre. Men de måtte være konstant på vakt og være klare for å rykke ut. Slik organiseres ikke offentlige tjenester i 2017. Politifolk skal også ha familieliv, ha regulert arbeidstid og leve vanlige liv. Vi har også fått langt flere fritidsboere og mye mer trafikk. Vi forventer at noen er på vakt og kan rykke ut på minuttet.

Jeg våger påstanden om at gjennomføringen av politireformen er en stor fordel for oss innbyggere i Valdres.

Selvfølgelig kunne vi ønsket oss mer penger til politi og kontorer i hvert kommunehus, men hadde sikkerheten blitt bedre av å ha et lensmannskontor med åpningstid fra 10-14? Det finnes sikkert steder i Norge som har fått lang avstand til et lensmannskontor, men de hadde fra før en begrenset tjeneste. Jeg mener med andre ord at det er helt urimelig å bruke politireformen som eksempel på sentralisering som er negativ. Noen partier har tenkt å vinne valg på en slik holdning.

Vi har en plikt til å gjøre offentlige tjenester så effektive som mulig. Offentlige tjenester er finansiert av skattepenger og oljeskatt. Begge kilder er begrensete kilder og vi kan ikke hente særlig mer penger fra disse i framtida. Ikke kan vi hente mer i skatt av våre innbyggere enn man gjør i våre naboland. Og alle er enige om at oljeinntektene vil gå ned, ikke minst fordi Europa og verden vil gå over til andre energikilder. Derfor er en effektivisering av offentlig sektor helt nødvendig for å ha penger til helse og omsorg i framtida.

Eivind Brenna, ordfører og Venstrekandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**