Venstre vil gi alle elever en god skole

I skolen starter nye vennskap. For mange er det der følelsen av å være flink til noe begynner. Skolen er starten på det vi skal gjøre resten av livet, enten drømmen er å bli sykepleier, snekker, frisør eller dataingeniør. Venstre vil at alle barn skal få en god start på skolen, derfor vil vi at barn som trenger det skal få gratis barnehage og SFO.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Det er også i skolen barna kan lære å forstå verden rundt seg og til å ha en kritisk sans. Derfor starter også demokrati, menneskeverd og motstand mot farlig populisme i skolen. En god skole er starten på et godt liv og avgjørende for å skape et godt samfunn. Det er derfor Venstre sier at alt starter i skolen.

I dag underviser over 10.000 personer i grunnskolen uten å oppfylle undervisningskravene i opplæringsloven. I tillegg er det ca. 3.500 i videregående skole. Samtidig er det 37.000 utdannede lærere som ikke jobber i skolen. Venstre mener alle barn må få lovfestet rett til en kvalifisert lærer i klasserommet, og for oss er det viktigere enn en bemanningsnorm som vil gi flere ufaglærte i skolen.

Venstre mener også vi trenger flere yrkesgrupper inn i skolen. Venstre vil ha bedre tilgang på logoped, spesialpedagogisk og psykologisk kompetanse og kvalifisert helsepersonell for alle elever. Skolene trenger kompetanse i å forebygge og avdekke eventuelle lærevansker, psykiske problemer og utfordringer, og de trenger ressurser til raskt å kunne sette inn ekstra støtte og veiledning ved behov. Norge bruker mesteparten av de spesialpedagogiske ressursene sent i skoleløpet, i stedet for å fange opp utfordringene tidlig. Venstre vil endre den spesialpedagogiske oppfølgingen slik at tiltak iverksettes tidlig og følges opp på en god og systematisk måte, i samarbeid med foresatte.

Vi har mange gode skoler og flinke lærere i Akershus, og elevene i Akershus har lavest frafall og best resultater i videregående skole. Det er vi glade for, men er opptatt av at skolen kan bli enda bedre. Derfor jobber vi for fortsatt mer og flere muligheter for etter- og videreutdanning for lærere, og at mer utdanning også må avspeiles i mer lønn, og vi vil gi yrkesfag et særlig løft. Vi trenger en ekstra satsing for at flere skal søke yrkesfag, flere skal fullføre skolen og ikke minst få læreplass og fullføre fagbrev.

Det er de som er elever i dag som er framtida i Norge. Venstre vil gi alle elever en god skole, med gode lærere og et godt læringsmiljø. Å satse på elevene er å satse på framtida. Venstre er på lag med elevene, og på lag med framtida.

Abid Raja og Solveig Schytz, stortingskandidater for Venstre i Akershus

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**