Budsjett 2018: Enorme muligheter, få prioriteringer

Foto: André Clemetsen

Byrådets forslag til budsjett for Oslo 2018 har et rekordhøyt handlingsrom på hele 1,1 milliarder kroner. Likevel legger byrådet opp til et enormt låneopptak for å finansiere budsjettet, som gir Oslo en gjeldsgrad på 102 % i 2021.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**


– Jeg er overrasket over at byrådet ikke prioriterer å få kontroll over gjeldsveksten i Oslo når de har et slikt enormt handlingsrom som nå, sier Venstres gruppeleder Guri Melby.
Det borgerlige stortingsflertallet sikrer Oslo kommune flere hundre millioner i økte inntekter, og muligheten for å gjøre store satsninger på skole og kollektivtrafikk. Samtidig krever byrådet inn 1,6 milliarder kroner på eiendomsskatt på byens boliger og næringsliv.

– Under disse forutsetningene burde det være mulig å prioritere mer til kollektivtrafikken og skolen enn det byrådet legger opp til, uten å øke gjeldsgraden så kraftig som byrådet legger opp til. Jeg mener dette vitner om manglende evne til å prioritere, sier Melby.

– Da vi satt i byrådet var skole og miljø alltid budsjettvinnere i budsjetter med mye mindre handlingsrom enn dette, fordi vi klarte å prioritere bedre. Selv uten eiendomsskatt klarte vi å løfte disse områdene gjennom en årrekke, sier Melby.

Skolebudsjettet har et rammekutt på 25 millioner kroner, og ingen nye tiltak for etter- og videreutdanning av flere lærere. Kjøp av kollektivtjenester fra Ruter økes ikke utover pris- og lønnsjustering, samtidig som Oslo skal redusere biltrafikken med 20 %.

– Venstre støtter målet om å redusere biltrafikken i Oslo, men utfordringen er at byrådet ikke møter dette med en enda kraftigere satsning på kollektivtrafikk. Budsjettet svarer ikke på spørsmålet om hvordan folk skal komme seg fram hvis kollektivtrafikken er full og bilen skal stå, sier Melby.

Hindre økningen i kollektivpriser

Venstre er positive til at byrådet ønsker å stoppe prisøkningen på kollektivtrafikken som de var med på i Oslopakke 3-forhandlingene i 2016.

– Venstre har foreslått dette tidligere, men vi ble da nedstemt av byrådet. Jeg er for så vidt glad for å se at byrådet nå ønsker å unngå prisvekst for reisende, men måten de går frem på her gjør at jeg har liten tro på at vi klarer å unngå prisøkningen. Hvis det skal gå må man forhandle frem en avtale om dette med Akershus, og hittil har byrådet snakket mer med pressen om dette enn med noen andre. Det er definitivt feil fremgangsmåte, sier hun.

Les byrådets budsjettforslag her.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**