Veien videre for Asker sentrum

Pyramiden. Foto: Tor A. Midtbø
Pyramiden i Asker sentrum, Foto: Tor A. Midtbø

Er et større kjøpesenter det beste for Asker sentrum?

Citycon er en av Nordens store utviklere av kjøpesentre, og eier blant annet Holmen senter, Liertoppen og CC Drammen. Nå har Citycon planer for Trekanten med blant annet utvidelse og påbygg. Saken skal håndteres og behandles på vanlig måte i Asker kommune med en grundig prosess der en rekke sentrale spørsmål vil bli belyst og diskutert.

Men saken handler også om noe mer enn Trekanten alene. Et viktig overordnet spørsmål er hva som er den beste utviklingen av Asker sentrum på veien mot en attraktiv by. For utbyggere kan lønnsomhet være det avgjørende – for lokalbefolkning, politikere og administrasjonen må hensyn til helheten, lokalmiljøet og den generelle byutviklingen være vel så viktig.

Mange av oss askerbøringer er glade i Asker sentrum. Asker sentrum holdes i mange sammenhenger fram som et eksempel på en vellykket sentrumsutvikling – så langt. Det kan ha mange årsaker, men opplevelsen av et bymiljø med gater og torg der folk møtes, prates, drikker en kaffe, hører en utendørskonsert osv, er viktig for mange.

Asker sentrum har et tradisjonelt bypreg med forholdsvis lav og åpen bebyggelse. Arrangementer som Bondens marked er en suksess i Asker. Det skal arrangørene og deltakerne ha en stor del av æren for, men kanskje innbyr også Asker sentrum til slike arrangementer på en veldig god måte. For mange er det nok en frykt for at et utvidet Trekanten vil suge luften ut av de åpne utendørs byrommene.

Det finnes eksempler på hvordan lokale sentra utenfor Oslo har valgt en annen utvikling. Mer lukkede kjøpesentre kan stå i en direkte kontrast til et åpent og levende bysentrum. Risikoen blir i mange tilfeller at kjøpesenteret trekker for mye av kjøpekraften ut av detaljvarehandelen i uteområdene og gjør det svært vanskelig å opprettholde levende bysentra parallelt med kjøpesenterene. Nettopp derfor er planene for Trekanten viktige å diskutere og debattere.

Utviklingen av Asker sentrum på Føyka, der en åpen byutvikling med tog, aktivitetssoner som klatrevegger og med elva som et miljøskapende element er viktig. Planene for Føyka bygger videre på det som er noe av Asker sentrums suksess – en åpen og innbydende byutvikling.

I denne debatten vil noen peke på at det er nok handel allerede i dag. Da er det viktig å huske på at Asker har en sterk befolkningsvekst – og vi har en handelslekkasje til omkringliggende sentra. I et transportperspektiv er det en fordel dersom mer av handelen kan finne sted i Asker sentrum. Videre er det i et miljøperspektiv viktig og riktig å bygge videre på dagens sentra ved jernbanestasjonene. Asker sentrum er helt ideelt for en god og godt gjennomtenkt byutvikling plassert ved en av landets beste jernbanestasjoner.

En vellykket byutvikling må bygge på gode prosesser. Erfaring viser at åpen debatt der justeringer kan gjøres underveis og der nærmiljø kan ta aktivt del er en fordel. Ikke sjelden bidrar det også til et bedre resultat. Høyder, utforming av bygg og glasstak må vi derfor se kritisk på.

Trekanten er viktig for handelen i Asker sentrum, og slik vil det også være videre. Spørsmålet er hvordan balansen mellom byutvikling og kjøpesenter blir. For Venstre blir det viktig å å finne løsninger som gjør at Asker sentrum fortsetter å være en pulserende småby med et attraktivt gateliv. Da må vi stille krav til utbyggerne og ha gode åpne diskusjoner. En god byutvikling stimulerer folk, gir oss en identitet og kan være inkluderende. Det vil vi alle tjene på i det lange løp.

Marit H. Meyer og Jostein F. Tellnes, representanter i kommunestyret i Asker for Venstre

Innlegget sto på trykk i Budstikka 7. oktober 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**