Venstre vil ha nullutslippsbåter på Oslofjorden

Abid Raja, Solveig Schytz, Tiril Eid Barland og Marit Helene Meyer brenner for tog, Foto: Venstre
– Venstre mener staten må bidra til å realisere nullutslippsbåter på Oslofjorden, sier sier Akershus Venstres stortingsrepresentant Abid Raja. Venstre fremmer derfor forslag i budsjettforhandlingene om at regjeringen må få på plass dette i revidert nasjonalbudsjett til våren.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Allerede neste år kan nesoddferga elektrifiseres ved at eksisterende ferge bygges om. I tillegg pågår et mer langsiktig arbeid med elektrifisering av hurtigbåtene: I august ble mulighetsstudien om nullutslippsbåter på Oslofjorden levert og den er nå på høring hos kommunene. Rapporten slår fast at både Vollenbåten og sambandet mellom Nesodden og Lysaker kan elektrifiseres, med hhv hydrogen/brenseslcelleteknologi og batteriteknologi i løpet av få år. Men det vil koste mye penger å få på plass et slikt prosjekt.

Planen er å sette igang et prøveprosjekt med nullutslippbåter på dagens samband mellom Lysaker og Nesodden og mellom Oslo og Vollen/Slemmestad for å teste nye båter samtidig som man får testet økt frekvens på sambandet.

Marit Helene Meyer, gruppeleder i Asker Venstre og vara til stortinget mener det er nødvendig at staten bidrar med finansieringen i en oppstartsfase.

– Hurtigbåter slipper ut mye CO2, og det er helt avgjørende at dagens båter erstattes med nullutslippslippsteknologi. Asker kommune har signalisert at de ønsker å bidra til å realisere prosjektet, og det det er nødvendig med et solid statlig bidrag, understreker Meyer. Tiril Eid Barland, medlem av planutvalget i Bærum og vara til stortinget er helt enig. – Et statlig bidrag er helt avgjørende, og vi vil jobbe for at at også Bærum kommune bidrar finansielt til prosjektet, sier Barland.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**