Billig å reise kollektivt for ungdom

Foto: Margrethe Prahl Reusch

Å reise kollektivt er en vane, og vaner læres tidlig. Venstre vil at det skal være billig å reise kollektivt for ungdom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Fylkesrådmannen har lagt fram en utredning der det sees på muligheten for å søke om dispensasjon fra retten til gratis skoleskyss og å kombinere dette med billig ungdomskort for alle ungdommer.

Ungdomskort som gjelder hele døgnet

Elever som bor mer enn 6 km fra skolen har rett til gratis skoleskyss og får et eget skoleskysskort. Dette kortet slutter imidlertid å virke klokka 18 på hverdager og kan heller ikke brukes i helgene. Mange skoleelever kjøper derfor ordninært ungdomskort til bussen som gjelder hele døgnet hele uka i tillegg til skoleskysskortet sitt for å reise til fritidsaktiviteter og til å reise i helgene. -Venstre mener vi må se etter bedre løsninger enn det vi har nå, og foreslo opprinnelig at dette kunne løses ved at elever med skoleskysskort kunne kjøpe en tilleggsbillett til skoleskysskortet sitt sier Solveig Schytz, Venstres gruppeleder i fylkestinget.

Fortsatt gratis skoleskyss for de som bor langt fra kollektivtrafikk

Saken som nå er lagt fram er en utredning fra fylkesrådmannen. Denne belyser om det er mulig å søke dispensasjon fra fylkeskommunens plikt til å gi gratis skoleskyss, kombinert med et billig ungdomskort for alle ungdommer. Fylkesrådmannen har skissert flere ulike forslag til løsninger. Alle forslagene legger til grunn at elever som bor langt fra kollektivtrafikk eller ikke har et tilstrekkelig kollektivtilbud uansett, skal få gratis skoleskyss slik som i dag.

Oslo og Akershus må bli enige

Da saken ble behandlet i hovedutvalg for samferdsel 8. november, foreslo Venstre at fylkeskommunen ikke skal søke om dispensasjon fra retten til gratis skoleskyss, men gå i dialog med Oslo, Østfold og Buskerud. Målet er å finne helhetlige løsninger for skoleskyss og ungdomskort, billettslag, priser og sammenhengende billettsystem i det fire fylkene.

– Dette er viktig fordi Oslo og Akershus som eiere av Ruter må bli enige om endringer i billettpriser. Det er også viktig fordi vi må finne løsninger sammen med Buskerud og Østfold om sammenhengende billettsystem som del av regionreformen, sier Schytz. Venstres forslag fikk flertall.

Oslo og halve Buskerud har dispensasjon fra gratis skoleskyss i dag. Der koster et ungdomskort hhv 350 og 310 kr for hele fylket.

Prioriterer lav pris på ungdomskort

-Vi ønsker at flere ungdommer skal reise kollektivt og er derfor opptatt av å prioritere lav pris på ungdomskort og håper å finne gode løsninger på både skoleskyss og billig ungdomskort sammen med Oslo og nabofylkene, avslutter Schytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**