Barna er framtida

- Dette er gode nyheter for både miljøet og pendlere i landsdelen, sier Petter Toldnæs, Foto: Liv Ekeberg/Agderposten

For Venstre er det å sikre en trygg og god oppvekst for alle barn en av de viktigste oppgavene vi som fellesskap må løse. Det viktigste vi kan gjøre for å gi alle barn like muligheter i livet, er å gi alle mulighet til å delta i barnehagen og sørge for at alle barn få en god skolegang som ruster dem for framtida.

I dag er det over 80.000 barn og unge som lever i fattigdom i Norge. For noen handler det ikke å ha mulighet til delta på ulike fritidsaktiviteter, dra på ferie, eller gå på kino og kafé. Mens for andre handler det om muligheten til å kunne ha ordentlige boforhold, kjøpe sunn mat, klær, leker eller ha mulighet til å gå i barnehage eller delta på SFO/aktivitetsskolen.

Alle barn fortjener en god oppvekst

Nærmere 25.000 lavinntektsfamilier har som følge av Venstres gjennomslag i tidligere budsjettforhandlinger fått betydelig lavere barnehagekostnader. 33.000 barn har fått billigere barnehage. 18.000 barn har fått gratis kjernetid. Nå foreslår vi å heve inntektsgrensen til 535.500 kroner slik at den blir lik inntektsgrensen for rett til differensiert oppholdsbetaling. Anslagsvis 6.600 barn vil få billigere eller gratis barnehage med ens slik endring. Vi vil også innføre en tilsvarende modell for differensiert oppholdsbetaling for SFO som den som er innført i barnehager.

Skolen har alltid vært det viktigste for sosial utjevning. En offentlig skole av høyest mulig kvalitet er Venstres førsteprioritet på veien mot kunnskapssamfunnet. En skole for kunnskap og like muligheter krever faglig sterke lærere. Derfor vil Venstre gi alle lærere tid og ressurser til faglig påfyll gjennom systematisk etter- og videreutdanning.

Venstres utgangspunkt er at alle skal ha frihet til å skape seg gode liv, selv om vi er forskjellige og har forskjellig utgangspunkt. Vårt mål er å myndiggjøre mennesker til å være i stand til å ta sine egne valg. Nettopp derfor tar Venstre til orde for en frihetsreform. En reform som handler om å kjempe mot fattigdom, spesielt mot barnefattigdom. Som handler om å løfte alle de ungene som vokser opp med dårlig råd, om å løfte dem som mister troen på sine egne evner, eller voksne som ikke opplever å få en meningsfull jobb, og som ikke føler at de er med og bidrar i et fellesskap.

Det er det vi mener når vi sier at Venstre er på lag med framtida. For det er barna som er framtida, og alle barn fortjener en god oppvekst, uansett bakgrunn, etnisitet, kjønn og religion.

Petter N. Toldnæs
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**