Ivar Bergundhaugen sin innledning til helse- og sosialsektoren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordfører.

Hvert eneste år som vi står her i budsjettdebatten så er det noen punkter, når vi kommer til HS-sektoren, som vi i Venstre er ekstra fornøyde med. Så også i år.

Og jeg vil gjerne gi ros til administrasjonen som vi merker følger opp disse punktene vi er så glade for.

Lütcherath snakket i sin innledning om forebygging, i og i det ligger altså dette HS-punktet vi er ekstra fornøyde med i år, nemlig midlene til lavterskeltilbud for ungdom som her, eller står i fare for å utvikle, et rusproblem eller psykiske lidelser.

Vi kan lese om dette her i rådmannens forslag utenfor rammen, hvor det står at erfaringer gjort siden oppstart av tilbudet høsten 2015 til sier at det er et stort behov for lavterskeltilbud, både for ungdom og for deres foreldre og pårørende. Og muligheten til å gi rask og riktig hjelp det er selve bærebjelken for å nå ungdom i risikosonen. Og i løpet av ett år, så har altså dette lavterskeltilbudet hatt 150 saker. Som, og dette er vi fornøyde med å kunne legge inn midler til, for dette er viktig og dette treffer. Og vi er ekstra fornøyd fordi vi nå står opp for noen som trenger noen som står opp for seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**