Kari-Lise Rørvik ny leder i Larvik Venstre

Kari-Lise Rørvik, Foto: Privat

Larvik Venstre har avholdt årsmøte 23. januar 2018. Der ble Kari-Lise Rørvik valgt som ny leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Kari-Lise Rørvik (41) tok over etter Kjetil Vold som har vært leder i 3 år. Han meddelte nylig at han er utmeldt av Venstre. Kari-Lise har det siste året vært nestleder i styret og året før var hun sekretær. I høst ble hun valgt inn som vara til Stortinget. Flere nye navn er kommet inn i styret, mens noen tok gjenvalg.
Årsmøtet i Larvik Venstre diskuterte den politiske situasjonen, både lokalt og nasjonalt. Videre behandlet møtet ordinære årsmøtesaker deriblant årsmeldinger fra styret og fra kommunestyregruppa. En viktig sak på agendaen var vedtaket om at Lardal Venstre går inn i Larvik Venstre fra 1.1.18, med de medlemmer og aktiva som finnes i laget. Navnet skal være Larvik Venstre. Bakgrunnen er at kommunene Lardal og Larvik nå er sammenslått til én kommune fra samme tidspunkt.
Styrets fremlagte regnskap, kontingent for 2019 og budsjett ble vedtatt med mindre endringer.

Nytt styres sammensetning:
Leder: Kari-Lise Rørvik (ny)
Politisk nestleder: Terry B. Gabo (ny)
Organisatorisk nestleder: Kari Aasan (ikke på valg)
Sekretær: Håvard Wannebo (ny)
Kasserer: Simen Barth Aares (gjenvalg)
Styremedlem: Hallstein Bast (ny)
Styremedlem: Anniken Stokke Lunde (ny)
Vararepresentanter: Anders Lauritz Haugene (ny) og Jan Kulland (gjenvalg)

Utsendinger til Vestfold Venstres årsmøte 9. og 10. februar på Eidene, Tjøme:
Kari-Lise Rørvik, Hallstein Bast, Terry B. Gabo, Kari Aasan, Målfrid Vogt og Håvard Wannebo. Vara: Anniken Stokke Lunde, Anders Lauritz Haugene og Jan Kulland.

Øvrige valg:
Det var også valg av revisorer, valgkomité for neste årsmøte, nominasjonskomité og programkomité for kommunevalgperioden 2019-2021.

Møtet ble avsluttet med oppfordring til styret om å avholde et medlemsmøte der blant annet handlingsplanen for 2018 skal behandles.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**