Det er i fellesskap vi skaper gode løsninger

Foto: AV Tom Stian Karlsen

Før samarbeidsavtalen mellom Venstre, Høyre og FrP ble lagt frem, var det flere i Askøy Venstre som var skeptiske til spesielt retorikken til FrP, skriver Marit Helen Leirheim (Askøy Venstre)

Venstre har gått inn i blågrønn regjering for å ta ansvar for fremtidige generasjoner, ta vare på naturen, gi alle barn muligheter til å lykkes i livet, og skape nye arbeidsplasser i hele landet.

Vi skal være helt ærlige på at før samarbeidsavtalen mellom de tre partiene Venstre, Høyre og FrP ble lagt frem, var det flere i Askøy Venstre som var skeptiske til spesielt retorikken til FrP. Vi synes imidlertid at signalene i Jeløyaerklæringen viser hvordan man skal samarbeide og ta Norge i en grønnere, rausere og mer sosialliberal retning.

Det er særlig fire saker Venstre er glade for å ha fått på plass:

  • Gratis halvdagsplass i SFO for barn i lavinntektsfamilier, slik vi de siste årene har gjennomført i barnehagene.
  • En rusreform som legger til rette for behandling av de som trenger det mest.
  • En inkluderingsdugnad for å få flere i arbeid og flere integrert i det norske samfunn.
  • En avvikling av pelsdyroppdrett og opphør av en situasjon der dyr i Norge lider i små bur fordi man skal produsere et luksusprodukt.

Vi står ovenfor store utfordringer, både i Askøy, Norge og internasjonalt. Da trenger vi noen som tar ansvar og leder, politikere som vet hvor de vil, og som er villig til å gjøre jobben for å nå målene. Det ansvaret er Venstre beredt til å ta også fra regjeringsposisjon.

Derfor er det viktig at regjeringserklæringen slår fast at regjeringen ønsker å løse noen av de viktigste utfordringene Norge står overfor for å skape en bærekraftig velferdsstat for fremtiden: Omstillingen av norsk økonomi, oppfylle Norges klimaforpliktelser og å skape et mer inkluderende arbeidsliv. Videre skal regjeringen sikre gode velferdsordninger, redusere fattigdom, særlig blant barnefamilier, og gjennomføre et integreringsløft.

Venstre har fått gjennomslag for de sakene vi gikk til valg på:

  • Å få ned klimagassutslippene,
  • Å legge til rette for flere arbeidsplasser og bedre vilkår for gründere og småbedrifter.
  • Å sørge for en bedre skole for kunnskap og like muligheter, med flere faglærte lærere.
  • Vi har også fått gjennomslag for en inkluderingsdugnad som skal sørge for at flere løftes ut av utenforskap og fattigdom.

Derfor ser vi frem til Venstre sitt arbeid i regjeringen, en oppgave vi i grasrota ser på med stor optimisme.

Det er likevel viktig å huske at en mindretallsregjering må skape flertall for politikken i Stortinget. Det er i fellesskap vi klarer å skape gode løsninger som folk trenger. Løsninger som ser at ikke alle problemer kan løses med større offentlige utgifter, men som arbeider for å sikre en bærekraftig velferdsstat for fremtiden.

Derfor er vi glade for at vi har fått en grønnere, rausere og mer sosialliberal regjering som setter folk først og er på lag med fremtiden. Vi som jobber for Venstre i Askøy ser også frem til en tett dialog med regjeringen om saker som er viktige for oss her lokalt. Vi er klare til å bidra med gode lokale innspill fra Askøy og til å se nasjonal politikk komme Askøy til gode.