Årsmelding 2018

Referat fra årsmøtet 31.01.18

Årsmeldingen finner du her: https://drive.google.com/open?id=16x-qM0PDVCk6hMYwIc62xcNDrzUPsjl1