Kandidatene til Oslo Venstres bystyreliste 2019

Ill: Venstre

Her kan du se listen over de kandidatene som ønsker å representere Oslo Venstre de neste 4 år.

I 2018 skal vi nominere kandidater fra Venstre til bystyrevalget i 2019, dette skjer på nominasjonsmøtet er 26 november.

Vil du møte kandidatene så kan du blant annet gjøre dette på medlemsmøte 27. august.

I august og september vil ditt bydelslag organisere et prøvenominasjonsmøte, her lager bydelslagene sitt forslag til rekkefølge på kandidatene og disse sendes til nominasjonskomiteen.

Nominasjonskomiteen består av Anne Solsvik (leder), Anders Bergsaker, Anne-Lise Bergenheim, Trond Enger, Lars Olav Fosse, May-Brith Døssland (Oslo Venstrekvinnelag), Ole Kristian Sandvik (Oslo Unge Venstre), Monica Tjelmeland (vara) og Thomas Lien (vara).