Politisk program

Nå kan du lese vårt bystyreprogram!

Dette er et program som vi tror vil løfte byen vår, med modige løsninger for et grønt, åpent og inkluderende Oslo. Vi foreslår blant annet:

Å redusere prisen på månedskortet for kollektivreiser til under 600 kroner.
Beholde fritt skolevalg og gjøre videregående skolen mer fleksibel for elevene.
Utvikle trikkenettet videre, blant annet til Tonsenhagen og langs ring 2.
Fjerne eiendomsskatten på boliger innen 2023.
Utvikle Elvebyen langs Alnaelva og Hovinbekken som Oslos neste store utbyggingsprosjekt.

Les programmet her:

Bystyreprogram for Oslo Venstre 2019-2023

Nynorsk program for perioden 2015-2019: her

Program for perioden 2015-2019:

Gå direkte til Venstres politiske program for Oslo 2015-2019