Innspill til program 2019 – møte

Politikk, Kjersti I. Vevatne

Hei kjære venstremedlem,

Selv om det er en stund til lokalvalget høsten 2019, begynner forberedelsene nå.

Vi håper at du vil være med på å forme politikken til Askøy Venstre, og hvem som skal stå på valglisten vår.

For å få et godt partiprogram som gjenspeiler hva medlemmene våre ønsker at vi skal stå for, er vi avhengige av deres innspill.

Derfor vil våre nåværende kommunestyrerepresentanter, Arild Raftevoll og Marit Helen Leirheim, holde en serie av programmøter om ulike viktige tema der vi kan både stille spørsmål og diskutere nåværende politikk og komme med forslag til endringer av programmet.

Det tredje programmøtet holdes førstkommende onsdag 22. august kl 19 i Formannskapssalen på Rådhuset.

Oppmøte ved rådhusets nordre inngang kl 19.00 så går vi samlet opp i lokalet.

Tema vil være HELSE OG SOSIAL

Det er selvfølgelig mulig å komme med innspill på andre saksområder om en ønsker det.

Vi er et lite parti i en liten kommune. Det betyr at hver stemme teller, og du kan gjøre en reel forskjell. Politikk er gøy – vi håper du vil bli med oss og påvirke vår fremtid.

Med vennlig hilsen Programkomiteen for Askøy Venstre