La oss gjøre Sørlandet best for skeive!

- Dette er gode nyheter for både miljøet og pendlere i landsdelen, sier Petter Toldnæs, Foto: Liv Ekeberg/Agderposten

Agder har helt spesielle utfordringer med toleranse, men vi har også helt spesielle forutsetninger for å lykkes med å bli landsdelen som er aller best for skeive.

Leder i Frie Venstre og Agder Venstre, Petter N. Toldnæs

Menneskeverdet er den mest grunnleggende verdien i det norske samfunnet, og Norge er kommet langt i arbeidet for skeives rettigheter. “Homo” er imdlertid blant de vanligste skjellsordene i norske skolegårder, og skeive ungdommer er mer utsatt for mobbing, depresjon, angst, rusproblemer og selvmord enn andre ungdommer.

Barn og unge trenger mer kunnskap om kjønn og seksualitet, om glede, lyst, begjær og grensesetting. Seksualitetsundervisningen i skolen må bedres og lærerutdanningen styrkes. Organisasjoner med fagkunnskap bør inkluderes i seksualitetsundervisningen, men også lærere må ta større eierskap til denne delen av undervisningen.

Kanskje kan vi bli best i landet – i et av verdens beste land for skeive?

Norges eneste helsestasjonen for kjønn og seksualitet opplever stor og økt pågang fra hele landet, og dette er viktig kompetanse som trekkes inn både i helsevesenet og i undervisningsøyemed. Tilbudet bør derfor utvides til alle større regionsentre, og et helt naturlig sted å begynne er nettopp i Kristiansand. Men det må være mer enn en helsestasjon, og jobbe tett med kompetanseoverføring mot alle som jobber med barn og unge.

I mangel av et slikt kompetansesenter mottar Fri og andre i landsdelen mange henvendelser hver eneste uke fra helsesøstre, lærere og foreldre som søker mer kunnskap og trenger bistand til å møte barn og unge som sliter med ulike utordringer knyttet til identitet, kjønn og seksualitet. Det er ingen grunn til å ikke systematisere arbeidet mot denne gruppen når vi har så mange dyktige fagfolk med utspring fra et av landets tyngste miljøer på sexologi ved Universitetet i Agder.

Holdningsundersøkelsen som ble lagt fram i juni viser at nettopp vår landsdel har en vei å gå med toleranse og aksept for å leve forskjellige liv. Det har skjedd utrolig mye positivt på forholdsvis kort tid, og det er inget mål om at alle må mene det samme. Men jeg mener at det er et mål at alle skal ha respekt for at vi lever ulike liv, og det er et mål at ingen unge skal slite med depresjon og selvmordstanker fordi de opplever mangel på kompetanse eller fordømmelse.

Ved å gjøre et krafttak for kompetanseheving og jobbe målrettet med folk som sliter med identitet og seksualitet, tror jeg vi kan gjøre sjumilssteg for både levekårene og holdningene på Sørlandet. Kanskje kan vi bli best i landet – i et av verdens beste land for skeive?

Petter N. Toldnæs
Leder i Frie Venstre og Agder Venstre