Være med å påvirke lokaldemokratiet?

Bilde av Askøybroen, Foto: ukjent

Hei kjære venstremedlem,

Selv om det er en stund til lokalvalget høsten 2019, er vi godt i gang med forberedelsene.

Vi håper at du vil være med på å forme politikken til Askøy Venstre.

For å få et godt partiprogram som gjenspeiler hva medlemmene våre ønsker at vi skal stå for, er vi avhengige av dine innspill.

Våre nåværende kommunestyrerepresentanter, Arild Raftevoll og Marit Helen Leirheim, har holdt en serie av programmøter om ulike viktige tema der vi kan både stille spørsmål og diskutere nåværende politikk og komme med forslag til endringer av programmet.

Vi presenterer 1. utkast til program holdes onsdag 17. oktober kl 19 i møterom Naustet på Rådhuset.

Oppmøte ved rådhusets nordre inngang kl 19.00 så går vi samlet opp i lokalet.

Det er selvfølgelig mulig å komme med innspill til alle saksområder om en ønsker det.

Vi er et lite parti i en liten kommune.

Det betyr at hver stemme teller, og du kan gjøre en reel forskjell. Politikk er gøy – vi håper du vil bli med oss og påvirke vår fremtid.

Med vennlig hilsen Programkomiteen for Askøy Venstre