Valgkomiteens innstilling

Lillesand, Foto: Else Rønnevig

Dette er valgkomiteens forslag til valgliste. Lista kan endre seg noe fram til nominasjonsmøtet som avholdes onsdag 26. september 2018 kl 19 i bystyresalen på rådhuset.

1. Petter N. Toldnæs
2. Espen Hovde
3. Nora Rønnevig
4. Endre Helgeland
5. Inger Marie Moi
6. Tone Vareberg
7. Agnethe Rislå
8. Christian Thomassen
9. Anne Martha Svendsen
10. Jan Helge Kjøstvedt
11. Bjørn Daniel Solberg
12. Endre Solem
13. Kristine Vestøl
14. Vegar Strømman
15. Hilde Gro Hummervold
16. Tord Aslaksen
17. Susanne Øvretveit
18. Eivind Vallesverd
19. Bjørg Gustavsen
20. Lars Tellemann Sæther
21. Helga Rosenberg
22. Kristian Hennig
23. Natasja Smits
24. Ole Kristian Augland
25. Bjørnar Heldal